Antiga nau-taller Oliva Artés (MUHBA)

El projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica Oliva Artés com a centre divulgador de la tradició industrial de Barcelona vinculat al MUHBA, Museu d’Història de Barcelona, dóna valor a l’espai interior, de parets de maó i planta basilical. Tota la nova intervenció es fa amb un únic material, el ferro galvanitzat, com a vincle directe amb el passat industrial i metal·lúrgic de la fàbrica. Un porxo afegit relaciona l’edifici amb el parc que l’envolta i rep els visitants.

Transports:

Bus

7, 40, 42, 71

Com arribar:

Bus: 7, 40, 42, 71 // Tram: T4 (Fluvià)