Museu a l'aire lliure

Biblioteca les Roquetes

Resultat d’un projecte de remodelació i ampliació d’un antic centre cívic, la biblioteca s’organitza entre l’edifici existent i un nou edifici, adjacent a l’antic i connectat a aquest mitjançant un espai de transició concebut com una sala d’exposició. El plantejament estructural, condicionat per la delicada situació de l’emplaçament (sobre la coberta de les “Rondes”) es resol amb una estructura d’acer a manera de pont, que permet uns espais diàfans amb il·luminació natural que confereixen al conjunt una gran qualitat ambiental.

 

Transports:

Metro
Bus

11, 32, 50, 51, 60, 76, 80, 127