Casa Fàbrica - Can 60

L'antiga fàbrica Tarruella, coneguda com Can Seixanta, és un antic complex fabril on ara hi ha tallers d'artistes i entitats de caràcter social. Les cases fàbrica van aparèixer com a fruit de la primera etapa de la industrialització urbana de Ciutat Vella, una novetat per la seva doble funció, que incorporava en un mateix edifici fàbrica i habitatges per als treballadors. Va ser adquirida per l'Ajuntament de Barcelona per evitar que s’enderroqués, i actualment està destinada a equipaments i habitatge social.