Dúplex Tibbaut

Dúplex resultant de la unió de dos pisos anteriorment separats. El projecte ha creat un habitatge mitjançant dos volums centrals enllaçats entre si i girats quaranta-cinc graus. Mitjançant aquest gest clar i rotund, s’organitza tot l’interior d’una manera no convencional. El primer nucli, més a prop de l’entrada, conté les zones humides a la part inferior i el dormitori a la superior. El segon nucli conté l’escala de comunicació vertical.