Edar Prat del Llobregat

La depuradora del Prat Llobregat és una de les plantes de sanejament d'aigües residuals més grans i modernes d'Europa. Situada al municipi del Prat de Llobregat, al delta del riu Llobregat, tracta les aigües del sistema de sanejament del Baix Llobregat. Aquesta depuradora saneja un 36% del total d'aigua tractada a l'AMB, tant aigües residuals domèstiques i assimilables com aigües industrials pretractades. A més, la depuradora del Prat de Llobregat inclou una de les estacions de regeneració d'aigua més importants del món.

S'ha de portar un document d'identitat per accedir-hi.