Escola Costa i Llobera

Conjunt de quatre edificis de planta rectangular situats a l’entorn d’un espai comú, un gran terrat a l’aire lliure que mira cap a Barcelona, que funciona com a centre de l’escola i espai d’esbarjo. El projecte de l’estudi MBM també l’ha ampliat, col·locant-hi el quart edifici, amb la finalitat d’obtenir un conjunt amb coherència volumètrica i topogràfica, augmentant el nombre d’estudiants als quals pot donar servei. La topografia i l’especejament de les obertures atorguen caràcter propi al projecte, creant una imatge unitària.