Fotografía Maribel Mata

Què els hi aporta?

Visibilitat

Visibilitat de les empreses com a components actius de la ciutat. Visibilitat permanent gràcies a Internet.

Retorn a la societat

Tornar a la societat el que les empreses reben d'ella.  

Vocació internacional

Entrar a formar part de la família Open House World Wide

Regeneració

Projecte gratuït, gràcies al suport d'empreses que creuen amb la cultura com eina de regeneració patrimonial i social, i de transmissió de valors ètics i cívics.

Incidir en el benestar de les persones

L'arquitectura incideix directament a la qualitat de vida de les persones. Amb major nivell cultural, millor qualitat de vida.

Estratègia emocional

Facilitar l’accés al patrimoni arquitectònic com a símbol de qualitat i transparència.

Més de 64.000 visitants

Cost simbòlic per a un esdeveniment de repercussió massiva. Arribar a públics diversos al mateix temps, és una olimpíada cultural d’arquitectura.