48h OpenHouse Barcelona, part d'Open House World Wide

 

2n CONGRÉS OHWW, Londres juny 2012, enllaç a PDF 1,14 Mb

openhouseworldwide.org


openhouse family

Podeu consultar dubtes a la bustia de correu
ConsultesASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA

Rambla Catalunya 87, 1D, 08008 Barcelona