48H Open House Barcelona

Open Infraestructures blog

INFRAESTRUCTURA (DIEC):
Conjunt d’elements, especialment els materials, fonamentals per al desenvolupament d’una activitat humana.

 

Visita les infraestructures i els equipaments que han sorgit com a conseqüència de les seves traces i usos, i que donen suport al desenvolupament de la ciutat i al seu creixement econòmic i social, des de la perspectiva de la seva incidència en la millora de la qualitat de vida.

RUTA OPEN INFRAESTRUCTURES:
CASA DE L’AIGUA - DIPÒSIT (Nou Barris) // CASA DE L’AIGUA - BOMBAMENT (Sant Andreu) // DESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT (Sants - Montjuïc) // DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS DEL PARC JOAN MIRÓ (Eixample) //
FONTSANTA - TORRE DE COMPENSACIÓ (Sant Joan Despí) // FONTSANTA - ESTACIÓ DISTRIBUÏDORA D’AIGUA (Sant Joan Despí) // INCINERADORA SANT ADRIÀ DEL BESÒS (Sant Martí) // L9 COTXERES DE CAN ZAM (Santa Coloma
de Gramenet) // XARXA DE CLAVEGUERAM (Eixample)

ITINERARI INFRAESTRUCTURES: diumenge de 16.30 a 18.30 h
PISTES ATLETISME // COTXERES L9 CAN ZAM //
PARC EUROPA - COBERTURA B20

Inscripció