Andreu Trias

Habitatge Cooperatiu Princesa 49

Rehabilitació integral d’un edifici, concebuda des de la participació dels veïns de la cooperativa, que proporciona cinc habitatges i dos espais comunitaris. El projecte ha aconseguit millorar l’eficiència energètica de l’edifici, gràcies a la disposició de plaques solars, a un dipòsit d’aigües pluvials i un sistema d’aprofitament d’aigües grises per al reciclatge i la calefacció centralitzada de biomassa. A més, a l’interior dels habitatges s’ha aïllat la façana amb suro i argila, per regular-ne la temperatura i la humitat i minimitzar el soroll exterior.

 

Open Pro
Angel Martín (Assessor en participació i Projecte)
Diumenge d'11 a 14 h

  • Andreu Trias
  • Andreu Trias
  • Andreu Trias

Transports:

Metro

Com arribar:

Metro: L4 (Jaume I)