Adria Goula

Local Fundació Aura

La nova seu de la Fundació Aura, organització que es dedica a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual en el món laboral ordinari, se situa en una planta baixa d’una antiga oficina bancària amb 63 metres de façana, principalment de vidre. La rehabilitació resol les necessitats funcionals tot buscant el major confort ambiental possible i el menor consum energètic. Aquests objectius s’assoleixen mitjançant dues membranes que organitzen el programa i gestionen la llum, el clima i el condicionament acústic. Les solucions emprades han permès reduir la demanda energètica un 56% i el consum energètic un 64%, assolint nivells de confort molt elevats.

 

Amb la col·laboració de: 

  • Adria Goula
  • Adria Goula
  • Adria Goula
  • Adria Goula