Antonio Navarro Wijkmark

Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR)

La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) és una instal·lació de tractament integral dels residus municipals de l’AMB en la qual conviuen dues instal·lacions amb dos processos de tractament diferenciats i complementaris: la del tractament mecànic - biològic (que separa els materials recuperables de la matèria orgànica, de la qual es produeix biogàs) i la de la valorització energètica (que condueix tot el que no s’ha pogut valoritzar a una línia de recuperació energètica per incineració que també genera electricitat i calor).

És necessari mostrar document d’identitat per accedir a l’edifici

 

  • Antonio Navarro Wijkmark
  • Antonio Navarro Wijkmark

Transports:

Bus

Com arribar:

TRAM: T4 (Port Fòrum)