Open Green

SOSTENIBILITAT:  
Fet d’atendre les necessitats actuals sense comprometre les capacitats de les generacions futures per atendre les seves, tot garantint l’equilibri entre creixement econòmic, de medi ambient i de benestar social.

L’Open Green és la secció del Festival compromesa amb el medi ambient que explica i promou l’arquitectura que busca optimitzar els recursos naturals de tal manera que es minimitza l'impacte ambiental dels edificis sobre el medi ambient i els seus habitants.

La  secció es va iniciar amb un acord de col•laboració amb el Green Building Council España  (GBCe) –associació sense ànim de lucre que uneix representants de tots els agents del sector de l'edificació per tal de contribuir a la transformació del mercat cap a una edificació més sostenible–, l’any 2014.

Des de llavors, el 48h Open House Barcelona ha continuat treballant per difondre l'arquitectura per a les persones a través d'un conjunt d'activitats programades per explicar la ciutat i la seva arquitectura des del punt de vista de la sostenibilitat, amb edificis recomanats per visitar i propostes que posen a l’abast del públic no professional coneixement dels avantatges de la construcció sostenible per millorar la qualitat de vida i per preservar el patrimoni de tots.

Enguany ens acompanya com a patrocinador oficial de la secció AMB, l’administració pública que té competències en els àmbits de la cohesió social, la planificació territorial i l'urbanisme, la mobilitat, el transport, la gestió de residus, l'abastament d'aigua, la protecció del medi ambient, l'habitatge social, les infraestructures i la promoció econòmica del territori metropolità


Aquí trobaràs les fitxes dels 13 edificis que formen part de l’Open Green: www.48hopenhousebarcelona.org/opengreen


Amb el suport de:

AMB - Area Metropolitana de Barcelona