Pere Buil

Bloc d’habitatges rehabilitats al carrer Vallirana

Reforma recent d’un petit edifici entre mitgeres amb cinc habitatges, de principis del segle XX. El nou i el vell s’entreteixeixen en una estratègia d...
Alejo Bagué

Transformació d’un taller a Sant Gervasi

La intervenció consisteix en la transformació d’un antic taller de vehicles de barri per destinar-lo a la oficina de TdB Arquitectura, i se centra bàsicament...
Adria Goula

Local Fundació Aura

La nova seu de la Fundació Aura, organització que es dedica a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual en el món laboral ordinari, se situa...
Antonio Navarro Wijkmark

La Casa de Vidre

Aquesta obra icònica del racionalisme en la tipologia d’habitatge col·lectiu s’organitza amb tres habitatges per replà, i dúplexs als pisos superiors que...
Adria Goula

Habitatges amb serveis per a gent gran Quatre Camins

Proposta que s’integra a les diferents escales de l’entorn mitjançant una volumetria en forma de L: la façana nord, alineada al carrer, conté els passadissos...
Eugeni Pons

Habitatge rehabilitat Casa Mariano

Una dona s’independitza dels seus fills i adquireix un petit entresòl amb terrassa al centre de la ciutat que requereix una reforma per gaudir de la màxima...
Joan Guillamat

Habitatge rehabilitat al Putxet

El projecte s’organitza per mitjà d’un cos central vertebrador, on se situen zones humides i d’emmagatzematge, que permet fer un recorregut circular a l...
Pol Viladoms

Habitatge rehabilitat al carrer Vallirana

Reforma d’un apartament molt fragmentat en petites estances i zones de pas, que responia a una estructura familiar del seu moment, que es planteja amb dos...
Antonio Navarro Wijkmark

Casa Rodriguez Arias

Edifici d’habitatges entre mitgeres, amb dos habitatges per replà i dúplex a les plantes superiors, que, responent a la bona orientació de la parcel·la,...

Vil·la Urània

Petita residència del segle XIX, construïda per a l’astrònom Josep Comas i Solà, reconvertida en equipament. Al nou projecte se li ha reconegut, en diferents...

Pàgines

Subscriure a Sarrià - Sant Gervasi