SARRIÀ - SANT GERVASI


CASA GRASES (en obres)

AVÍS: Aquest edifici és d’alta afluència de visitants. Un cop assolit l’aforament màxim de l’edifici es procedirà al tancament de la cua.

 

Edifici d’estil historicista, concebut com a residència familiar, que l’any 1888 va patir una reforma important, amb la qual es van redistribuir els espais interiors i la ubicació de les escales. Tanmateix, aquesta reforma va mantenir les sales principals amb la decoració pictòrica i les pintures ornamentals als sostres de les dependències menors. L’any 2016, es va iniciar un projecte de rehabilitació i ampliació de la casa per convertir-la en quatre habitatges. Es tracta d’una intervenció respectuosa amb l’edificació original (se’n recuperen façanes, pintures interiors, sostres, cornises…) i que planteja una ampliació que, amb un llenguatge arquitectònic modern, no sigui un element discordant amb l’edificació original. La rehabilitació és complexa: l’estructura original no es conservava en bon estat, s’ha construït una nova planta soterrani, s’han rehabilitat interiors i façana, i sempre s’han buscat les solucions tècniques més adequades i més curoses.

Arquitectes / any

Segle XVIII; Josep Arnau i Piera, 1888; GCA Architects 2021 (en obres)

Ús actual

Residencial

Què necessites saber

Adreça

Carrer Major de Sarrià, 189-193, 08017 Barcelona

Informació

 

 

Ubicació