LA NOVA CIUTAT VELLA


HABITATGE COOPERATIU PRINCESA49

Rehabilitació integral d’un edifici de mitjan segle XIX, concebuda des de la participació dels veïns de la cooperativa, que proporciona cinc habitatges i tres espais comunitaris. El projecte de rehabilitació energètica aconsegueix arribar a l’escenari d’un edifici d’emissions gairebé zero mitjançant la combinació de dues actuacions. D’una banda, s’actua en la millora de les prestacions dels elements constructius i materials de l’edifici existent: es millora l’aïllament tèrmic de les façanes i la coberta amb solucions adequades a la seva ubicació; s’instal·la calefacció radiant en façana per regular la temperatura i les humitats, i se substitueixen fusteries exteriors. D’altra banda, s’implementen instal·lacions que permeten reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: instal·lacions centralitzades de clima i aigua calenta sanitària; caldera de pèl·lets, plaques solars i dipòsit d’aigües pluvials.

 

Per inscriure’s a les visites de l’edifici cal entrar a: https://sostrecivic.coop/openhouse-2020-princesa49

 

 

Arquitectes / any

1868-1880; Joan Barba Encarnación; Ángel Martín (assessor en participació i projecte), Daniel Molina (assessor en estalvi energètic i bioconstrucció), 2018


Què necessites saber

Adreça

C. de la Princesa, 49

Horari

Diumenge

Tipus de visita

Visita guiada

Transport

Com arribar

Metro: L4 (Jaume I)

Accessibilitat

Informació

 

 

Ubicació