Entrega de premis per la participació creativa

El dijous 25 de novembre vam celebrar l’entrega de premis a la Fundació Miralles