• Gran èxit de la 10a edició: 240 activitats, 1.000 persones voluntàries, 61.000 visites.

  • Gràcies VOLS!

    La cita anual amb l’arquitectura de Barcelona no seria possible sense tots ells i elles. Ha passat en poc temps de ser un grup de 12, a ser-ne 20, 100, 500… I fins a 1.000 voluntaris!

SPONSORS!!