Cascada del Parc de la Ciutadella + Dipòsit de les aigües

L’Exposició Universal de 1888, catalitzador econòmic i social de la ciutat de Barcelona, es va dur a terme al parc de la Ciutadella, lloc escollit per mostrar el desenvolupament tecnològic, urbanístic, artístic i cultural de l’època. L’arquitecte Josep Fontseré es va encarregar del projecte de remodelació i enjardinament de la ciutadella, on va col·laborar àmpliament amb altres artistes encarregats de l’obra escultòrica. Del recinte destaca i es visitarà la Cascada Monumental, projectada per Fontserè amb col·laboració d’un jove Antoni Gaudí que va dissenyar el projecte hidràulic i la gruta artificial sota la cascada.

Quan es va construir la cascada del Parc de la Ciutadella, va ser necessari disposar d’un gran dipòsit d’aigua que l’abastís. Fontserè va idear una gran bassa elevada sostinguda per una estructura de pilars i arcades impressionant, feta de maó vist, amb la qual s’aconsegueix un espai interior que recorda les naus de les esglésies romàniques. S’ha rehabilitat l’espai de la coberta amb la intenció de col·locar-hi una bassa d’aigua, i s’ha adaptat l’interior com a sala de lectura de la biblioteca de la UPF.

Visita guiada a la Cascada de la Ciutadella, a càrrec de Elena del Hoyo, historiadora de l’art i màster en Relacions Internacionals, especialitzada en destrucció de patrimoni i conflicte armat.

Visita guiada al Dipòsit de les aigües, a càrrec de l'arquitecte Ignacio Paricio, autor de la rehabilitació del dipòsit i Jordi Julian, arquitecte col·laborador del projecte.

 

 
 
Organitzador: Direcció d'Arquitectura Urbana i Patrimoni i 48h Open House Barcelona amb la col·laboració d'Arquitectes per l'Arquitectura.