NOTICIES


13/11/2019

OHB19 in English!

Compartir:

CATALÀ -En aquesta desena edició s’ofereixen 10 activitats arquitectòniques amb la possibilitat de visitar-les en anglès si es sol·licita allà mateix. L’única visita en que no cal sol·licitar-ho es l’itinerari Modernista que només es realitza en anglès.

CASTELLÀ -En esta decena edición se ofrecen 10 actividades arquitectónicas con la posibilidad de visitarlas en inglés si se solicita en el edificio in situ. La única visita en que no hace falta solicitarse es el itinerario modernista que solamente se realiza en inglés.

ENGLISH – In our tenth edition, we offer 10 architectural activities with the possibility of visits in English, upon request on arrival. The only visit to which it is not necessary to request it is “Itinerari Modernista” (Modernist itinerary) that is only carried out in English.

ENGLISH ACTIVITIES