Open Social OHB19

OPEN SOCIAL és un seguit d’accions d’integració i participació que analitzen l’arquitectura que, al llarg dels anys, ha millorat la capacitat de resposta del conjunt de la ciutat davant dels desafiaments d’inclusió social.

La inclusió social és el camí per reconstruir un model de societat just que vinculi totes les persones i que generi els suports naturals per cobrir les necessitats de tots els ciutadans per igual. La secció vol promoure el dret a una arquitectura i un urbanisme de qualitat i ho fa mitjançant activitats que tant donen visibilitat a diferents entitats que actualment treballen en aquesta línia com milloren l’autoestima dels col·lectius que hi participen.

PROGRAMACIÓ OPEN SOCIAL

Amb el suport de: