Open Social: La ciutat de les persones

OPEN SOCIAL és un seguit d’accions d’integració i participació que analitzen l’arquitectura que, al llarg dels anys, ha millorat la capacitat de resposta del conjunt de la ciutat davant dels desafiaments d’inclusió social.

La inclusió social és el camí per reconstruir un model de societat just que vinculi totes les persones i que generi els suports naturals per cobrir les necessitats de tots els ciutadans per igual. La secció vol promoure el dret a una arquitectura i un urbanisme de qualitat i ho fa mitjançant activitats que tant donen visibilitat a diferents entitats que actualment treballen en aquesta línia com milloren l’autoestima dels col·lectius que hi participen.

LA CIUTAT DE LES PERSONES és aquella ciutat que prioritza la vida dels ciutadans envers la ciutat tradicional pensada com a suport a la productivitat.

ARQUITECTURA INCLUSIVA

En aquest destacat de programació es mostra l’arquitectura pensada per a persones i col·lectius de risc (dones, gent gran, persones dependents, infants…).

Consulteu la programació inclusiva del festival. 

ARQUITECTURA COL·LECTIVA

En aquest destacat de programació es mostra l’arquitectura cooperativa i col·lectiva que parteix d’una ciutadania proactiva i que ens allunya de l’individualisme.

Es poden visitar projectes pensats, promoguts i dinamitzats per l’acció ciutadana i les xarxes veïnals; i una mostra d’habitatge amb un model de gestió col·lectiva que involucra els usuaris en un projecte participatiu i els aporta estabilitat.

Consulteu la programació d’arquitectura col·lectiva del festival. 

L’ACCESSIBILITAT DEL FESTIVAL

El festival facilita les visites als edificis de la programació i l’experiència arquitectònica a tots els públics. D’una banda, el festival disposa d’una cartografia del grau d’accessibilitat de les activitats de la programació, indicant els elements de suport de què disposen;  d’altra banda, aporta un espai de crítica i debat amb continguts, que permeten entendre i aprofundir en la relació íntima que existeix entre l’arquitectura i l’accessibilitat.

 

Consulteu la programació Open Social OHB20:

Open Social

 

Amb el suport de: