NOTICIES


20/09/2021

PÈRGOLES DE L’AVINGUDA D’ICÀRIA

Compartir:

El projecte d’aquesta pèrgola fa una lectura del lloc i del temps, i estableix vincles amb el passat tot fent una crítica a la intervenció de tabula rasa que es va fer a l’entorn del barri de la Icària per a la celebració dels Jocs Olímpics. El projecte evoca el passat industrial i les antigues vies de tren del barri mitjançant una estructura expressiva d’acer pintat i llates de fusta plena d’interrupcions, que trenca amb la llargada de l’avinguda d’Icària. D’aquesta manera, es vol que el passejant revisqui les sensacions de quan es caminava sota les cobertes de l’antic barri industrial: les interrupcions generen diferents ambients, amaguen l’entorn construït i aporten ombra a qui hi passeja per sota.

NOTICIES


31/07/2021

TORRE JEAN NOUVEL

Compartir:

Aquesta icona del paisatge urbà de Barcelona marca la porta d’entrada al districte tecnològic del 22@. Es tracta d’una torre de planta oval i perfil fusiforme amb una alçada total de 144 metres i 30.000 metres quadrats amb ús d’oficines. L’estructura de l’edifici està formada per dos murs de formigó (un, al nucli interior de serveis i de comunicació vertical, l’altre, a la pell exterior) i forjats suportats per bigues metàl·liques. La façana dels primers 25 pisos la compon una doble pell on el mur de formigó (amb una densitat d’obertures que respon a l’orientació de l’edifici) es recobreix amb planxes metàl·liques de colors (de tons que varien de manera gradual de terrosos a blaus) i amb un segon revestiment de làmines de vidre. A partir de la planta 26, la pell exterior es converteix en una cúpula de vidre que aporta la imatge singular d’un edifici sense coberta. Tant la variació de colors com la forma fusiforme responen a un exercici de desmaterialització de l’edifici.

NOTICIES


31/07/2021

PASSATGE MAS DE RODA

Compartir:

El conjunt de Mas de Roda és un episodi complex dins el projecte 22@ de rehabilitació urbana de la ciutat. El projecte combina elements nous i vells, habitatges i oficines, edificis, carrers, passatges i placetes. La intervenció s’inicia l’any 2003, amb la redacció del pla per a l’antiga fàbrica Companyia d’Indústries Agrícoles S.A. L’any 2008, es rehabiliten els antics edificis industrials per a ús d’habitatge (amb solucions arquitectòniques que ressalten els espais fabrils), i l’any 2019, es construeixen noves edificacions amb ús d’oficines. La solució urbanística i arquitectònica per a aquestes noves oficines busca la coherència amb els vials i amb els edificis antics (continuïtat de la massa, materialitat, forma, disposició constant de les obertures…), però no renuncia a un llenguatge més abstracte que fuig del mimetisme de l’estètica industrial.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LLIURE FUTUR INDUSTRIAL POBLENOU

Compartir:

Sant Martí ha estat, i encara és avui dia, un districte amb una gran influència industrial i fabril. Va ser el nucli obrer de Barcelona, el barri de les fàbriques, les xemeneies i el progrés de la ciutat. Amb l’entrada del segle xxi, es decideix fer un projecte urbanístic innovador i pioner arreu del món. El 22@ substitueix els sòls industrials per noves companyies tecnològiques, universitats i empreses hoteleres.

NOTICIES


06/10/2020

MUSEU CAN FRAMIS (FUNDACIÓ VILA CASAS)

Compartir:

La intervenció a l’antiga fàbrica de Can Framis per convertir-la en espai expositiu de la Fundació Vila Casas mostra la seva pell deteriorada formant un collage contemporani i construeix un nou edifici que connecta les dues naus existents, coincidint a la vegada amb el traçat d’una altra antiga nau. D’aquesta manera, els tres edificis configuren un pati que es converteix en un vestíbul polivalent per al museu.

NOTICIES


06/10/2020

LA ESCOCESA – FÀBRICA OBERTA DE CREACIÓ ANALÒGICA

Compartir:

Antiga fàbrica tèxtil d’estampats de la família Paul que, a partir del 1877, va ser ocupada per diferents empreses, entre les quals hi havia l’empresa Johnston, Shields i Cia – La Escocesa (1894-1984), que li va acabar donant el nom. Avui és una fàbrica oberta de creació analògica que dóna cobertura a les necessitats dels artistes en les diverses fases de la seva trajectòria, oferint espais de treball i recursos per desenvolupar projectes. El context de creació analògica comporta la reutilització de la baixa tecnologia com a element clau per a la reapropiació dels processos creatius i de la seva temporalitat orgànica.

NOTICIES


06/10/2020

MUHBA – OLIVA ARTÉS

Compartir:

Projecte d’intervenció sobre una antiga fàbrica taller de principi del segle xx dedicada a la producció i la reparació de maquinària per convertir-lo en un espai laboratori del Museu d’Història de Barcelona, al Poblenou. Es tracta d’un projecte arquitectònic que, a causa de la realitat econòmica que li ha tocat viure, encadena petites intervencions que van construint el projecte definitiu a poc a poc. Els nous elements necessaris per al funcionament del museu s’afegeixen per l’exterior de la nau: un ascensor que recorda una xemeneia que no va existir mai a la fàbrica, unes escales lineals d’evacuació i un gran porxo que, en un gest de braços oberts, s’obre al parc sense modificar l’arquitectura fabril original. A l’interior, l’escala, que en el projecte original ocupava l’espai central de la nau, agafant un cert protagonisme, s’ha col·locat en una cantonada, intentant ocupar el mínim espai possible. Totes les peces es resolen amb planxes de ferro de to daurat, fent referència a l’època en la qual es va construir la fàbrica.

NOTICIES


06/10/2020

EDIFICI D’OFICINES A CAN TIANA

Compartir:

Edifici de nova construcció, de deu plantes d’alçada, annexat a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Tiana, d’una sola planta. El nou edifici es destina a oficines de la CNMC (organisme que supervisa el funcionament dels mercats de comunicacions, del sector energètic i del gas natural, del mercat postal i del sector ferroviari a Espanya). El volum nega els angles rectes i paral·lelepípedes i fa servir colors terrosos, els quals, juntament amb una pell exterior de grans lames que protegeixen les oficines de la radiació solar, ajuden a annexar-lo amb el volum de Can Tiana. En aquest antic volum industrial se situa un programa variat d’equipaments i serveis (Casa Àsia, guarderia, sala d’actes, sala de reunions…).

NOTICIES


06/10/2020

ANTIGA FÀBRICA CA L’ALIER

Compartir:

En un context, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona de regenerar la zona nord del 22@, es rehabilita aquesta antiga nau industrial per reconvertir-la en el Centre d’Innovació Urbana de Barcelona, gestionat per la Fundació BIT Habitat. L’objectiu de la fundació és, en col·laboració amb diferents actors implicats, promoure la innovació urbana en els vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental, per donar resposta als nous reptes amb què s’enfronten les ciutats. La rehabilitació es va dur a terme amb la finalitat de ser un prototipus d’hàbitat autosuficient en el qual es produeixin els recursos necessaris per a l’activitat i de construcció sostenible i respectuosa amb el medi ambient, amb certificació energètica Leed Platinum / Net Zero.