Barcelona a OHWW: habitatge social

Debat de l’habitatge social entre Viena, Buenos Aires i Barcelona.