Política de Privadesa i Protecció de dades

Mitjançant la present política de privacitat ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web https://www.48hopenhousebarcelona.org/ca sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, amb la seva navegació l’usuari accepta íntegrament la present política de privacitat i de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE  l’informa:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE 

G65391815

C/ Rambla Catalunya  87, 1D – 08080 Barcelona

Email: consultes@openhousebarcelona.com

Finalitat

ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE tractarà les dades dels Usuaris conforme les següents finalitats:

  • Gestionar les dades a les quals s’accedeix com a consequància de la seva navegació i/o consulta.
  • Gestionar els donatius de qui desitgi tenir la identificació d’“Amic del Festival”.
  • Gestionar les inscripcions per assistir als itineraris i per a l’entrada en determinats edificis.
  • Tramitar la seva alta com a col·laborador i/o patrocinador de l’entitat.
  • Tramitar la seva sol·licitud per a formar part del col·lectiu de voluntariat del  festival.
  • Gestionar el concurs de fotografia “OpenFoto”.
  • Gestionar les aportacions econòmiques que es realitzen per a col·laborar amb el festival.
  • Gestionar las reserves de compra realitzades a la botiga online.
  • Enviar comunicacions comercials i publicitàries referents a activitats i projectes relacionats amb l’associació, només en cas d’acceptació.

Legitimació

El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment de l’interessat.

Destinataris

Les dades no seran cedides, excepte obligació legal.

Drets

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, això és, el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del DNI o document vàlid que ho identifiqui a ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE., C/ Rambla Catalunya  87, 1D – 08080 Barcelona (Ref. “Protecció de Dades”), o a la següent adreça de correu electrònic consultes@openhousebarcelona.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE  informa a l’Usuari que, si ho estima oportú, té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control.

Termini de conservació

En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per a cap altre motiu que no sigui la gestió de la resposta.

Les dades es conservaran el temps necessari per a donar compliment a les finalitats per a les quals han sigut recollits.

D’altra banda, l’empresa deixarà de tractar les seves dades com a usuari de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’ASOCIACIO CULTURAL 48 OPEN HOUSE  han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE informa que el tractament que realitza de les dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

 

Voluntaris:

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE podrà difondre i publicar la seva imatge, ja sigui en format fotogràfic o vídeo, de manera íntegra o parcial, amb finalitats d’informació de les seves activitats. Aquesta difusió podrà fer-se per qualsevol mitjà. En acceptar en el formulari d’Inscripció de Voluntaris, l’Usuari cedeix de manera no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació de la seva imatge per a tals finalitats.

 

Xarxes socials:

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE, disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’assenyalen les xarxes socials en les quals l’ASOCIACIO CULTURAL 48 OPEN HOUSE. té perfil obert: