Política de Privacitat i Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE l’informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE informa que el tractament que porta a terme de dades personals es fa en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 48 OPEN HOUSE té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament i/o l’accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

ELEMENTS QUE INCLOU