NOU BARRIS


HABITATGE COOPERATIU CIRERERS

Projecte guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici té un programa de 32 habitatges amb espais comunitaris i, amb vuit plantes d’alçada, serà l’edifici més alt de l’Estat construït amb fusta (estructura de panells de fusta contralaminada CLT). El bloc es desenvolupa al voltant de tres conceptes principals: un model de cohabitatge i cessió d’ús (nou model de convivència i de tinença); una aportació urbanística (la solució del projecte crea un joc d’alçades per adaptar-se a l’entorn, que s’aprofita com a espai comunitari de l’edifici i evita l’aparició d’una gran mitgera en el paisatge urbà), i un compromís mediambiental (es tracta d’un projecte d’edifici passiu, amb una mínima demanda energètica, pel que fa a climatització i producció d’aigua calenta, i un edifici ecològic, que fa servir materials preferentment orgànics amb la mínima petjada ecològica). A més, el projecte preveu l’existència d’un hort urbà a la coberta i un economat en planta baixa, exemple de com els conceptes que giren al voltant de l’alimentació sostenible transformen la ciutat i la seva arquitectura.

 

Inscripcions als enllaços següents:

Cirerers: Dissabte 21 d’octubre 11 h 

Cirerers: Dissabte 21 d’octubre 12 h 

Cirerers: Dissabte 21 d’octubre 13 h 

Arquitectes / any

Celobert

Ús actual

Residencial

Què necessites saber

Adreça

Carrer del Pla dels Cirerers, 2-4 08042 Barcelona

Transport

Com arribar

Metro: L4 (Trinitat Nova)

Accessibilitat

*

*El recorregut de la visita transcorre per diferents nivells, a través d'escales, però hi ha un recorregut alternatiu accessible amb l’acompanyament d’un voluntari.

Informació

 

La visita permetrà valorar les diferents experiències del projecte amb l’equip d’arquitectes, enginyers, la cooperativa promotora i els futurs habitants.

 

Ubicació