L’Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet amaga una gran quantitat d’arquitectura variada i complexa. Podem conèixer els seus orígens, quan la vila es dedicava a la pagesia, amb diferents masies disperses i arrelades al territori que s’han conservat, per tal d’entendre la seva història. El modernisme i el racionalisme, amb la seva llum i color, així com l’arquitectura industrial, també els podem trobar als seus carrers, i la figura de l’arquitecte Puig i Gairalt hi ha deixat una empremta de gran valor paisatgístic. Els darrers anys, l’urbanisme hi ha portat una tipologia d’edificació innovadora i alguns arquitectes de renom ara tenen la seva marca a la ciutat. Actualment, s’ha recuperat una arquitectura col·lectiva que redefineix la ciutat comptant amb la participació ciutadana. Una ciutat de contrastos amb patrimoni per descobrir.

Val la pena destacar l’actualització de la tradició industrial arrelada de L’Hospitalet amb la modernització dels oficis que s’ensenyen a l’Institut Provençana. Es tracta d’un centre de formació professional amb un departament específic d’Edificació i Obra Civil on es poden estudiar oficis contemporanis propis de la construcció contemporània d’arquitectura. Aquest any, es podrà visitar el Blue Containers Project, una experiència educativa de reciclatge de contenidors marítims per transformar-los en habitatges i equipaments.

Altres espais imprescindibles de La Lliga dels Oficis a l’Hospitalet són l’Edifici Planeta, un centre modern de formació i innovació i un espai cultural a la ciutat; o la fàbrica de Vitralls Bonet.

Programació WEB