Open Green: La ciutat mediterrània

OPEN GREEN destaca els edificis pensats amb criteris de sostenibilitat mediambiental i que, per tant, es comprometen amb les generacions futures optimitzant els recursos naturals.

De les tres potes que sustenten el concepte de sostenibilitat (garantir l’equilibri entre creixement econòmic, de medi ambient i de benestar social), la secció Open Green es compromet amb el medi ambient per donar a conèixer l’arquitectura que minimitza l’impacte sobre el medi ambient i els seus ciutadans.

LA CIUTAT MEDITERRÀNIA és una ciutat compacta, amb un teixit urbà dens però porós, on, entre altres característiques, apareixen elements a l’espai públic que controlen la llum i el sol (elements arquitectònics i naturals), on existeixen patis i s’aprofiten els terrats. La ciutat mediterrània ha de promoure el reciclatge i l’eficiència energètica dels edificis.

L’ARQUITECTURA CIRCULAR

En aquest destacat de programació es mostren edificis que han allargat la seva vida útil: edificis reutilitzats i/o construïts amb materials sostenibles que tenen en compte el futur de l’edificació.

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

En aquest destacat de programació es mostren edificis que fan un ús eficient de l’energia per protegir el medi ambient. Es tracta d’edificis que necessiten menys energia que d’altres per aconseguir el mateix grau de confort, que s’abasteixen d’energies renovables i habituen l’usuari a fer un consum d’energia responsable.

 

Consulteu la programació Open Green OHB20:

Open Green

 

Amb el suport de: