NOTICIES


25/10/2018

Habitatge Social

Compartir:

Des de l’associació 48h Open House Barcelona, dins la secció Open Social, us proposem conèixer diferents tipologies d’habitatge social promogudes per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.

Per una banda, s’han organitzat un seguit de xerrades a càrrec dels arquitectes autors a cadascun dels edificis d’habitatge seleccionats propiciant un intercanvi d’opinions entre tècnics, usuaris i professionals. Per altra banda, s’ha promogut la col·laboració dels diferents col·lectius que habiten a aquests habitatges per tal que participin al festival donant opció a explicar al públic del festival l’arquitectura viscuda.

 

Aquí podeu veure el vídeo de l’activitat de la passada edició del festival a Reina Amàlia