NOTICIES


06/10/2020

CASTELL DE TORRE BARÓ

Compartir:

Aquest edifici residencial, tot un símbol de Nou Barris, és un bon mirador que acull un punt d’informació del Parc de Collserola. L’edifici també es coneix popularment com a castell, per l’aire medievalista, que es manifesta en les obertures de mig punt i el coronament a base de merlets, que evoquen una fortificació. Van ser els primers elements que es van recuperar, quan es va rehabilitar.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LLIURE NOU BARRIS REIVINDICATIU

Compartir:

Itinerari que explica paisatges quotidians que amaguen alguns carrers i barris del districte de Nou Barris: començant pel barri de Can Peguera (promoció del Patronat d’Habitatge construïda amb la intenció d’acollir la població immigrant i part dels barraquistes de Montjuïc, amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929); passant pel passatge de l’Esperança (un racó tranquil i poc conegut d’habitatges construïts per la Sociedad Cooperativa de Cargadores y Descargadores de Algodón l’any 1925, amb façanes noucentistes i pinzellades d’estil art déco); recorrent els punts de Relligant Nou Barris (Can Verdaguer, Can Valent i el cementiri de Sant Andreu) fins a la plaça de Harry Walker (una de les empreses amb més influència del barri, que va haver de tancar per les queixes veïnals i una llarga vaga a causa de la contaminació que generava); arribant a l’emblemàtica plaça d’Àngel Pestaña (antic descampat degradat, conegut amb el nom de Pla de Santa Engràcia, on un empresari va deixar a mitges la construcció d’uns habitatges motiu de moltes reivindicacions veïnals per aconseguir habitatges dignes i millores urbanístiques de l’entorn); fins a arribar a les Cases del Governador (cases econòmiques construïdes amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic de Barcelona, l’any 1952, per traslladar-hi provisionalment els barraquistes de la Diagonal. Una provisionalitat que va durar fins l’any 1992).

NOTICIES


06/10/2020

CASERNA GUARDIA URBANA

Compartir:

Projecte de reforma i ampliació d’una caserna existent situada a l’antic Institut mental de la Santa Creu (1886-1910), a Nou Barris. L’edifici ocupa una extensió menor a la dimensió global del complex, a causa de les demolicions produïdes al llarg del temps. Actualment, concentra quasi la totalitat dels serveis municipals del barri: les oficines del districte, la biblioteca, els serveis tècnics i la caserna de la Guàrdia Urbana. L’edifici s’organitza a través d’una seqüència de patis amb estructura de claustres envoltats per naus longitudinals i transversals.

NOTICIES


06/10/2020

BARRI DE CAN PEGUERA

Compartir:

Es tracta d’un dels quatre barris de cases barates construït pel Patronat Municipal de l’Habitatge l’any 1929, i de l’únic que sobreviu com un poble dins la gran ciutat. Inicialment, es va concebre per reallotjar els barraquistes de Montjuïc, arran de l’Exposició Universal. Actualment, continua sent propietat del PMHB (actualment anomenat IMHAB) i els habitatges estan en règim de lloguer. Recentment, els veïns han acordat conservar la fesomia i l’estructura actual del barri i n’han proposat la catalogació com a patrimoni històric de la ciutat: per la seva arquitectura singular i per salvar-lo de la demolició proposada per diferents plans urbanístics.

NOTICIES


06/10/2020

CEM TURÓ DE LA PEIRA

Compartir:

Projecte que proposa una regeneració integral de l’entorn urbanístic on es troba mitjançant la concentració de dos equipaments (pista poliesportiva i piscina) en un únic edifici per tal de crear un gran jardí de preàmbul que aporta un entorn de relació social al barri. L’edifici es pensa amb criteris de sostenibilitat; a tall d’exemple, es construeix amb una estructura de fusta prefabricada que redueix la petjada ecològica; s’hi planten espècies autòctones per a l’estalvi d’aigua i s’hi preveu un gran dipòsit per recollir i reaprofitar les aigües pluvials; introdueix sistemes eficients d’aerotèrmia i sensors per optimitzar les instal•lacions, i incorpora plaques fotovoltaiques que generen el 90% de l’energia que consumeix l’edifici.

NOTICIES


06/10/2020

HABITATGE COOPERATIU CIRERERS

Compartir:

VISITES GUIADES AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA. RESERVES A PARTIR DEL 19 OCTUBRE.

 

Projecte guanyador del concurs públic de solars municipals destinats a habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’edifici té un programa de 32 habitatges amb espais comunitaris i, amb vuit plantes d’alçada, serà l’edifici més alt de l’Estat construït amb fusta (estructura de panells de fusta contralaminada CLT). El bloc es desenvolupa al voltant de tres conceptes principals: un model de cohabitatge i cessió d’ús (nou model de convivència i de tinença); una aportació urbanística (la solució del projecte crea un joc d’alçades per adaptar-se a l’entorn, que s’aprofita com a espai comunitari de l’edifici i evita l’aparició d’una gran mitgera en el paisatge urbà), i un compromís mediambiental (es tracta d’un projecte d’edifici passiu, amb una mínima demanda energètica, pel que fa a climatització i producció d’aigua calenta, i un edifici ecològic, que fa servir materials preferentment orgànics amb la mínima petjada ecològica). A més, el projecte preveu l’existència d’un hort urbà a la coberta i un economat en planta baixa, exemple de com els conceptes que giren al voltant de l’alimentació sostenible transformen la ciutat i la seva arquitectura.

NOTICIES


06/10/2020

ANTIC INSTITUT MENTAL PI I MOLIST (SEU DE DISTRICTE)

Compartir:

L’Institut Mental de la Santa Creu, construït per cobrir les mancances que tenien els serveis psiquiàtrics del vell Hospital de la Santa Creu, es va fer realitat gràcies a la constància del doctor Emili Pi i Molist. En un terreny de 20 hectàrees es va construir un vast complex ortogonal d’edificacions comunicades entre si que formen amplis patis interiors de planta rectangular. A partir de 1955 es va iniciar un procés especulatiu que va afectar l’edifici, que va començar a perdre pavellons. Actualment solament sobreviu el cos central de l’antic recinte, que acull les dependències de la seu del districte de Nou Barris i la Biblioteca de Nou Barris.