NOTICIES


06/10/2021

ITINERARI ADAPTAT EN LLENGUA DE SIGNES FABRA I COATS

Compartir:

Itinerari que redescobreix l’arquitectura industrial del recinte Fabra i Coats. A través de diferents projectes, descobrirem múltiples estratègies a l’hora de rehabilitar el patrimoni fabril de la ciutat. Habitatge, centres escolars, museus, etc. El recinte s’ha convertit en un gran equipament del barri, amb una vida activa i constant.
Aquest itinerari permetrà descobrir tres edificis del recinte, començant pels habitatges socials Fabra i Coats, edifici guanyador del premi FAD de disseny 2021 i obra destacada de la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme.

Aquest itinerari visitarà els següents espais:
– Habitatges Fabra i Coats
– Can Fontanet
– Institut Martí Pous

NOTICIES


07/09/2021

HABITATGES SOCIALS AL BON PASTOR

Compartir:

Bloc de 54 habitatges que, amb la voluntat de preservar el model de vida exterior que s’estilava a les cases barates del Bon Pastor (futurs habitants), incorpora espais intermedis entre l’espai públic i l’espai privat dels habitatges (patis comunitaris en planta baixa, terrasses en planta pis, opció de terrat comunitari en coberta i un tancament de gelosia ceràmica en façana que comunica visualment interior i exterior de l’edifici). L’interior de l’habitatge s’articula al voltant d’un nucli central (peça exempta que conté el bany) que dona permeabilitat a la planta: possibilita la ventilació encreuada; genera recorreguts infinits i alternatius per l’interior; permet la profunditat de mirada, fent que l’habitatge sembli més gran (fa que les zones de dia i de nit es relacionin amb visuals llargues que el travessen de façana a façana). A més, les habitacions es comuniquen entre elles a través d’una terrassa compartida que emfatitza el bucle de circulacions interiors, allarga el passeig per la casa i en minimitza els espais en cul-de-sac.

NOTICIES


25/08/2021

RECINTE FABRA I COATS

Compartir:

La història del recinte de La Compañía Anónima de Hiladuras Fabra y Coats (1903-2005) comença abans que es constitueixi l’empresa i, en els seus més de cent anys d’història, s’ha anat transformant per adaptar-se a cada situació. Inicialment, a la parcel·la hi havia la fàbrica de la família Alsina (1853-1887), que va ser absorbida per una empresa britànica (1893-1903) que hi va construir la nau central. Amb la constitució de la Fabra i Coats (1903-1913), es van construir un magatzem de cotó i dos edificis auxiliars per al blanqueig i tintat, i es van renovar la sala de calderes i un edifici destinat a oficines. L’any 1919, es va incorporar a l’empresa l’antiga fàbrica del Rec, per a les seccions d’acabat; l’any 1965, es va iniciar la producció de fibres sintètiques i les naus es van reorganitzar tenint en compte els nous usos (magatzem de fil, taller de fibres sintètiques, cabdellat i plegat, condicionament i control de qualitat). Finalment, als anys vuitanta, la fàbrica es va quedar únicament els processos relacionats amb el tenyit, els acabats i el condicionament del fil. Actualment, les naus s’han transformat als usos actuals que necessita la ciutat, un pas més en l’evolució arquitectònica del recinte.

En aquesta edició del festival 48h Open House BCN 2021, es poden visitar els edificis següents:
– CAN FONTANET (CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS TRES TOMBS)
– ESCOLA CAN FABRA
– ESPAI VERTICAL (COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA)
– INSTITUT MARTÍ POUS
– HABITATGES FABRA I COATS

Un any més les activitats del festival coincideixen amb la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que arriba enguany a la seva desena edició. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Trobareu més información al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1BTPeuX9bc4hLKIvzQIpsmJVRVN3iu9Ob/view

NOTICIES


31/07/2021

EDIFICI D’OFICINES CLOTET & PARICIO

Compartir:

Projecte que s’organitza a través d’una banda estreta que recorre el perímetre del solar generant un pati interior, de dimensions generoses, comunicat amb el carrer a través d’un pòrtic ampli. Els arquitectes concentren l’edificabilitat permesa dissenyant un edifici en alçada (la mateixa que els edificis veïns), de tal manera que se’n redueix l’ocupació en planta i generen espai exterior de qualitat (el pati). El pati funciona com a vestíbul de tot el conjunt i com a zona d’exposició dels elements d’il·luminació pública de l’empresa. L’edifici, totalment envidrat, es folra amb una malla deployé d’acer inoxidable, que aporta protecció solar. Aquesta malla es plega per cobrir diferents necessitats de l’edifici: amaga les instal·lacions de coberta, s’allarga per sobre del pati, ajudant a delimitar-ne la geometria i protegint-ne les façanes, cau en vertical quan arriba al carrer… Únicament desapareix i deixa veure el vidre nu a la façana nord.

NOTICIES


31/07/2021

RECINTE FABRA I COATS – ESCOLA CAN FABRA

Compartir:

Edifici de nova planta situat als antics espais de ram d’aigua, tint i blanqueig del recinte de la Fabra i Coats. El nou edifici participa en l’atmosfera arquitectònica i industrial del recinte mitjançant recursos compositius (l’ordre geomètric que ofereix l’estructura vista de formigó armat fa de contrapunt a la composició de buits i plens dels edificis fabrils) i recursos materials (la nova edificació incorpora el totxo de cara vista, col·locat a sardinell, com a material principal per a la pell de l’edifici). L’escola, com a part d’un projecte europeu per adaptar les escoles al canvi climàtic, és una de les onze escoles de la ciutat escollides per transformar-se en refugi climàtic. Es tracta d’un projecte basat a aportar més aigua, més verd i més ombra als ambients exteriors per tal d’aconseguir espais amb més confort tèrmic, que a l’estiu s’obriran al veïnat en cas d’onada de calor.

NOTICIES


31/07/2021

RECINTE FABRA I COATS – CAN FONTANET (CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS TRES TOMBS)

Compartir:

Antiga quadra del complex industrial de la Fabra i Coats, rehabilitada com a Centre d’Interpretació dels Tres Tombs. El projecte de rehabilitació parteix d’una sèrie de premisses: recuperar la materialitat essencial de la nau; l’existència d’una franja lliure entre Can Fontanet i l’edifici contigu; la futura creació d’una plaça interior pública del recinte Fabra i Coats, i la necessitat d’incrementar la superfície per situar-hi el nou programa. Aquestes premisses es materialitzen en l’aparició d’un nou cos annex a la nau que esdevé l’accés per a visitants i el punt d’articulació entre tot el programa. El volum annex es troba un metre i mig per sobre de la cota de la nau, fet que permet la creació i l’accés a un altell de fusta sobre les quadres. A l’interior, aquest altell esdevé alhora un mirador cap a la zona expositiva de carruatges i una sala polivalent multimèdia necessària per al seu ús museístic.

NOTICIES


31/07/2021

RECINTE FABRA I COATS – ESPAI VERTICAL (COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA)

Compartir:

La nau G de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats conté 46 habitatges de lloguer social per a gent jove i la nova seu de la Colla Castellera Jove de Barcelona. Aquesta seu ocupa quatre crugies del costat oest de la nau i la gran sala d’assaig (10 x 10 x 10 metres) es configura a partir de l’anàlisi dels castells: estructures piramidals que funcionen, idealment, a compressió pura. Com més càrrega té un pis, més secció té, i el descens de càrregues es visualitza en la forma del castell i, per evitar–ne el col·lapse, es col·loquen les traves (pinya, folre i manilles). La nova estructura es concep de manera complementària a la del castell i funciona com una closca que crea un buit a l’interior.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LLIURE RECONVERSIÓ SANT ANDREU

Compartir:

Itinerari organitzat a través d’imatges antigues del poble de Sant Andreu que ens obren una finestra al passat i ens ajuden a entendre’n l’actualitat. Les imatges, entre d’altres, ens ensenyen el pas de les vies pel carrer Gran de Sant Andreu i el rastre del Rec Comtal vorejant l’església, i ens ensenyen l’abandonament de certs espais, els canvis d’ús i/o la desaparició de certs elements del paisatge. La comparativa entre l’abans i el moment actual ens permet reflexionar sobre l’evolució del teixit urbà i els canvis socials del barri i la ciutat.

 

NOTICIES


06/10/2020

RECINTE FABRA I COATS – HABITATGES FABRA I COATS

Compartir:

Projecte situat a la nau G de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats que inclou 46 habitatges de lloguer social per a gent jove i la nova seu de la Colla Castellera Jove de Barcelona. L’espai central comunitari és un gran porxo a quatre nivells que es connecta amb la plaça interior del recinte industrial i on les escales i els espais de circulació actuen com a zones d’estada i trobada veïnal. Des del vestíbul es percep la volumetria interior sencera de la nau, que connecta visualment l’accés amb les encavallades de la coberta. Les solucions constructives responen a la dimensió i el pes mínim dels materials, l’economia i el moviment independent respecte de la nau existent. Es tracta d’una construcció lleugera, de muntatge en sec, amb estructura de fusta per als habitatges i d’acer als vestíbuls centrals.

NOTICIES


06/10/2020

RECINTE FABRA I COATS – INSTITUT MARTÍ POUS

Compartir:

L’edifici més antic del complex industrial de la Fabra i Coats, on antigament hi havia magatzems de llana i departaments de fer rodets i polir els fils, s’ha rehabilitat per acollir-hi un institut. El nou projecte, en el qual ha participat el professorat, es distribueix en tres plantes i unes golfes: a la primera planta hi ha el vestíbul, l’administració i una sala diàfana polivalent; a la segona planta hi ha situades les aules, sales de professors i espai de tutories; a la tercera, més aules, tallers i laboratoris, i a les golfes, una àrea artística amb sales de dibuix i música, i la biblioteca. L’edifici manté elements arquitectònics i decoratius de l’antiga fàbrica, de manera que els alumnes poden conèixer la seva història.

NOTICIES


06/10/2020

LA LIRA

Compartir:

Les obres de rehabilitació integral de la seu de la Societat Cultural i Esportiva La Lira han consistit a consolidar estructuralment l’interior de l’edifici amb una nova estructura independent dels murs de càrrega originals. La façana catalogada s’ha ancorat a la nova estructura i la nova fonamentació, amb micropilotis, va tenir una cura especial per mantenir el refugi subterrani de la Guerra Civil, al qual es podrà accedir durant la visita. L’interior mostra les parets originals i les successives ampliacions de l’edifici al llarg de la seva història, i els nous materials es mostren amb l’acabat natural: formigó vist, fusta industrial i fusteria d’acer.

NOTICIES


06/10/2020

ANTIGA FÀBRICA ENMASA MERCEDES-BENZ

Compartir:

Edifici projectat en una època en què la producció industrial introduïa nous sistemes de construcció, fet que l’arquitecte va aprofitar per experimentar amb tota mena d’innovacions formals i tecnològiques: introdueix un disseny de finestres corregudes que incorporen els elements resistents a la fusteria metàl•lica; utilitza, per primera vegada, la solució de forjat col•laborant per resistir càrregues de 2000 kg/m²; aplica panys de gressite a les escales i a la concepció del tester, i dissenya el mobiliari tot reivindicant la figura de l’arquitecte com a director total de l’obra.