Open Familias

15/11/2019

Open Familias

Open Famílias és un bloc comunicatiu que proposa visites i tallers perquè el públic un bloque comunicativo que propone visitas y talleres para que el público familiar disfrute de la cultura arquitectónica. Destacamos el itinerario exterior «Explora la natura de tu parque (Parc de les Planes)», la instalación de los orangutanes y la Sabana del […]