NOTICIES


02/08/2021

SALESIANS SARRIÀ

Compartir:

Les instal·lacions de l’escola Salesians de Sarrià se situen sobre l’antiga masia Can Prats, llavor de les Escoles Professionals d’Arts i Oficis Salesians, inaugurades l’any 1884. L’any 1901, es va construir una església d’estil neogòtic, d’una sola nau, amb una coberta a dos vessants que descansa sobre arcs ornamentats de fusta i columnates de pedra. Durant la Guerra Civil, el conjunt va ser confiscat per la Generalitat i va passar a tenir diferents usos: ús de magatzem (amb la construcció corresponent de noves naus), ús de fàbrica d’armes (fàbrica 14 d’armament de la Generalitat), refugi antiaeri (fet de formigó armat i preparat per a una emergència llarga)… Actualment, les habitacions de l’antiga masia s’han convertit en sales i despatxos acadèmics; la parròquia es conserva en bon estat i està inclosa dins el catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat, i el refugi queda amagat sota el pati de l’escola.

NOTICIES


02/08/2021

HABITATGES COTXERES DE SARRIÀ

Compartir:

Primer encàrrec d’habitatge col·lectiu d’envergadura que rep l’arquitecte (vint blocs de set pisos d’alçada que es distribueixen en quatre files). El projecte aproxima casa i ciutat per fugir de la monotonia i de les altures deshumanitzadores, i es treballa a diferents escales. A escala urbanística, es reinterpreten instruments tradicionals (com el carrer i la plaça) per tal d’alliberar els habitatges del trànsit rodat i acostar-los al màxim a l’espai verd (dins el conjunt es creen carrers-jardí). El disseny dels blocs és el resultat d’una recerca sobre esquemes experimentats amb anterioritat, amb programes funcionals diversos i una mínima ocupació de l’ample de la façana per part dels habitatges. A escala domèstica, apareixen diferents tipologies d’habitatge, que responen a criteris com la flexibilitat, l’economia, la densitat i l’orientació.

NOTICIES


02/08/2021

SEU CENTRAL DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Compartir:

Projecte que ocupa dos edificis de caire molt diferent situats en una parcel·la triangular (resultat de la construcció de la Ronda de Dalt). El primer edifici és una torre noucentista construïda com a residència d’estiueig: un volum aïllat amb la façana principal orientada a migdia, de composició simètrica, dues plantes nobles, una planta sota coberta i una planta soterrani. El projecte de reforma l’adapta a les necessitats del nou ús (serveis centrals d’una universitat) mantenint el caràcter i la configuració bàsica dels seus espais més representatius, la volumetria i la imatge exterior. La intervenció se centra a millorar la comunicació vertical entre les plantes i a adequar la resta d’espais als nous requeriments funcionals i tècnics. El segon edifici és un volum de nova construcció pensat per acollir els usos administratius de la universitat. El projecte opta per no esgotar el gàlib permès pel planejament i proposa un volum horitzontal parcialment soterrat que no entra en competència amb la torre (construeix quatre plantes i només una és visible des de l’exterior).

NOTICIES


02/08/2021

TORRE ADRIÀ MARGARIT

Compartir:

Aquest habitatge del notari del Dr. Andreu és un exemple de la transformació d’usos que han patit les residències senyorials de l’avinguda del Tibidabo (avui convertides en consolats, oficines, clíniques…). Es tracta d’una torre unifamiliar aïllada originalment de planta baixa, pis i golfes (avui dos pisos i golfes) i envoltada de jardí. De la torre, d’estil noucentista amb influència francesa, destacava la solució de l’accés principal porxat, situat en un lateral de l’edifici, fet que provocava un recorregut per davant de la façana principal fins al garatge.

NOTICIES


02/08/2021

CASA GRASES (en obres)

Compartir:

AVÍS: Aquest edifici és d’alta afluència de visitants. Un cop assolit l’aforament màxim de l’edifici es procedirà al tancament de la cua.

 

Edifici d’estil historicista, concebut com a residència familiar, que l’any 1888 va patir una reforma important, amb la qual es van redistribuir els espais interiors i la ubicació de les escales. Tanmateix, aquesta reforma va mantenir les sales principals amb la decoració pictòrica i les pintures ornamentals als sostres de les dependències menors. L’any 2016, es va iniciar un projecte de rehabilitació i ampliació de la casa per convertir-la en quatre habitatges. Es tracta d’una intervenció respectuosa amb l’edificació original (se’n recuperen façanes, pintures interiors, sostres, cornises…) i que planteja una ampliació que, amb un llenguatge arquitectònic modern, no sigui un element discordant amb l’edificació original. La rehabilitació és complexa: l’estructura original no es conservava en bon estat, s’ha construït una nova planta soterrani, s’han rehabilitat interiors i façana, i sempre s’han buscat les solucions tècniques més adequades i més curoses.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LLIURE LES TORRES DE SAGNIER

Compartir:

Enric Sagnier és una de les figures clau de l’arquitectura catalana de finals del segle xix i principis del xx i, alhora, una de les més prolífiques. L’arquitecte va construir edificis públics de grans dimensions, sumptuosos habitatges unifamiliars, nombroses esglésies i centres d’ensenyament, tant a les zones més cèntriques com en espais amb una vista privilegiada de la ciutat. Els edificis de Sagnier són molt presents als carrers de Barcelona i, gràcies a restauracions i reconversions dels seus usos, han arribat a l’actualitat.

En aquest itinerari ens centrem en la construcció de les torres de l’avinguda del Tibidabo (habitatges unifamiliars aïllats, mostres del desig de notorietat de la burgesia i la noblesa catalana), una tipologia que va centrar gran part de la seva carrera.

Avui dia, en aquestes cases d’estiueig no hi viu ningú, ja que el darrer mig segle la zona ha sofert una modificació important d’usos i, progressivament, s’han abandonat els habitatges i hi han aparegut usos d’oficines, docents, d’hostaleria i lúdics. Què queda d’aquell moment de lluïment i ostentació? Com ha sobreviscut al pas del temps? Amb Sagnier descobrirem algunes de les torres més destacades al peu de Collserola i com han arribat al dia d’avui.

NOTICIES


06/10/2020

DIPÒSIT DEL REI MARTÍ

Compartir:

Una troballa va ser el que va passar amb el dipòsit del Rei Martí, un antic dipòsit de retenció d’aigua situat a l’antiga finca de la torre i viaducte de Bellesguard, obra d’Antoni Gaudí. Un dipòsit soterrat de més de 600 m2 i datat a la fi del segle xix que havia quedat oblidat sota un bosc de pins fins que, fa vint anys, es va redescobrir de manera accidental.
A l’interior del dipòsit, els arcs i les voltes ceràmiques mantenen el caràcter original i l’empremta de l’aigua i la calç. Uns elements constructius que s’emfasitzen amb la il·luminació per convertir-los en els únics protagonistes.

NOTICIES


06/10/2020

LYCÉE FRANÇAIS MATERNELLE

Compartir:

Reforma i ampliació del centre escolar que proposa un diàleg entre un edifici històric (una vil•la de principis del segle XX) i un nou edifici pel futur (representatiu i extremament funcional) connectats per un nou porxo i un gran pati central de jocs. La proposta situa totes les aules a l’edifici nou, i els usos comuns (mediateca, sala de música i àrees d’administració), a la vil•la restaurada. La façana es forma amb planxes verticals que aporten una protecció solar òptima i eficient en el comportament tèrmic, mediambiental i de durabilitat, gràcies a un estudi de la seva posició, orientació i separació.

NOTICIES


06/10/2020

RESTAURANT LA BALSA

Compartir:

El projecte d’aquesta obra se situa encaixonat a l’interior d’una antiga bassa quadrada del segle XIX de la qual es conserva el mur de pedra perimetral. A la planta semisoterrani s’ubiquen les zones de servei del restaurant i un habitatge per al propietari; i a la planta primera s’ubica el menjador. Aquesta sala té una estructura de pilars que suporten una coberta de fusta i deixen lliure el perímetre per il·luminar l’interior, mentre que una gran lluerna il·lumina la part central de la planta. El restaurant s’estén cap al nord mitjançant una terrassa d’estiu coberta amb encanyissat, i al sud, amb una terrassa d’hivern. El conjunt dels materials, el detall amb què es va projectar el jardí i la importància entre la relació interior-exterior de l’edifici fan que el projecte sigui una mostra d’arquitectura mediterrània.

NOTICIES


06/10/2020

CASA MULEY AFID (CONSULAT DE MÈXIC)

Compartir:

AVÍS: Aquest edifici és d’alta afluència de visitants. Un cop assolit l’aforament màxim de l’edifici es procedirà al tancament de la cua.

 

 

Aquesta casa modernista, que va encarregar el sultà Muley Afid, exiliat a Barcelona a principis del segle xx, és un edifici aïllat i envoltat de jardí, organitzat segons una complexa volumetria, amb terrasses i miradors prominents i amb una torreta amb coronament agut que domina el conjunt. Exteriorment, els paraments blancs es complementen amb l’ús del maó com a element decoratiu aplicat puntualment, al costat de les teules vidrades de color verd i els plafons esgrafiats damunt les obertures. L’any 2002 es va restaurar per tal d’acollir el Consolat de Mèxic. 

NOTICIES


06/10/2020

COTXERA DEL TRAMVIA BLAU

Compartir:

Situada estratègicament a la falda de la muntanya del Tibidabo, la cotxera del Tramvia Blau va entrar en funcionament l’any 1901. En aquella època era una infraestructura innovadora, avui dia és una de les cotxeres de tramvia més antigues d’Europa, i encara està en funcionament. Llevat d’algunes modificacions, la cotxera del Tramvia Blau conserva el seu estat original i mostra la distribució típica d’una nau industrial pròpia de les cotxeres de l’època de finals del segle XIX

NOTICIES


06/10/2020

VIL·LA URÀNIA

Compartir:

Petita residència del segle XIX, construïda per a l’astrònom Josep Comas i Solà, reconvertida en equipament. Al nou projecte se li ha reconegut, en diferents ocasions, el baix impacte ambiental i el consum energètic reduït, fet que apareix, sobretot, en la creació d’un espai intermedi amb diferent comportament climàtic a l’estiu i a l’hivern: a l’estiu, l’espai funciona com un umbracle amb un tancament de vidre obert, un espai molt ventilat i dens en vegetació, que protegeix l’edifici del sobreescalfament, a l’hivern, el tancament resta tancat per crear efecte d’hivernacle i acumular la calor a les lloses de formigó massís del nou edifici, i la vegetació es poda per permetre la màxima captació solar.