NOTICIES


20/09/2021

PÈRGOLES DE L’AVINGUDA D’ICÀRIA

Compartir:

El projecte d’aquesta pèrgola fa una lectura del lloc i del temps, i estableix vincles amb el passat tot fent una crítica a la intervenció de tabula rasa que es va fer a l’entorn del barri de la Icària per a la celebració dels Jocs Olímpics. El projecte evoca el passat industrial i les antigues vies de tren del barri mitjançant una estructura expressiva d’acer pintat i llates de fusta plena d’interrupcions, que trenca amb la llargada de l’avinguda d’Icària. D’aquesta manera, es vol que el passejant revisqui les sensacions de quan es caminava sota les cobertes de l’antic barri industrial: les interrupcions generen diferents ambients, amaguen l’entorn construït i aporten ombra a qui hi passeja per sota.

NOTICIES


09/09/2021

MAREMAGNUM

Compartir:

L’edifici Maremàgnum, construït l’any 1995, en un moment de gran èxit de l’entorn del Port Vell, es va remodelar l’any 2006 amb l’objectiu de donar resposta arquitectònica a una actualització de la imatge comercial convencional. El nou projecte, que potenciava les qualitats arquitectòniques del projecte inicial, s’estructurava en dos fronts: d’una banda, introduïa nous materials i una paleta de colors més lluminosos; d’altra banda, creava un atri central que organitzava totes les plantes de l’edifici, hi introduïa llum natural i canviava radicalment la imatge del centre comercial. L’any 2007, amb la voluntat de donar caràcter de punt de trobada a l’edifici, es va fer una reforma a la planta segona del centre. Entre altres aspectes, el nou projecte va crear una plaça-terrassa-mirador central, coberta amb una marquesina lleugera i transparent, per poder-hi portar a terme diferents esdeveniments públics.

NOTICIES


06/09/2021

CASA DE LA BARCELONETA 1761

Compartir:

Coneguda originàriament com la Casa Solé i més tard com la Casa del Porró, per la presència simbòlica d’una forma de porró, integrada a les reixes de ferro forjat, manté amb força fidelitat la volumetria original de les edificacions de meitat del segle XVIII que van donar forma a l’entramat urbà tradicional de la Barceloneta. En la rehabilitació de 2011, se n’ha conservat l’aspecte original de la façana, i se n’ha adequat l’interior com a equipament cultural de barri.

NOTICIES


25/08/2021

RECINTE SANT PAU – HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU

Compartir:

Conjunt hospitalari que ocupa nou illes de l’Eixample de Cerdà amb un seguit de pavellons aïllats envoltats de jardins i connectats entre ells a través de galeries subterrànies. En una primera etapa, a càrrec de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, es van inaugurar nou pavellons (sis d’infermeria, un de reconeixement i un d’administració), tots d’estil modernista, amb una gran riquesa ornamental de pedra, ferro i ceràmica. En una segona etapa, a càrrec de l’arquitecte Pere Domènech i Roure, s’hi va introduir un estil eclèctic d’elements de disseny més simples (convent, farmàcia, cuina, església, casa de convalescència). Finalment, l’any 1930, es van traslladar definitivament els serveis de l’Hospital de la Santa Creu del Raval al nou Hospital de Sant Pau, que s’aniria actualitzant al llarg del temps amb noves edificacions (pavelló de tuberculosos, Fundació Puigvert, institut de recerca, centre Kàlida…).

En aquesta edició del festival 48h Open House BCN 2021, es poden visitar els edificis següents:

  • INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
  • KĀLIDA SANT PAU
  • UAB CASA CONVALESCÈNCIA
  • UAB UNITAT DOCENT SANT PAU

NOTICIES


31/07/2021

CONJUNT DE LA TORRE DE LES AIGÜES DEL BESÒS

Compartir:

El conjunt de la Torre de les Aigües del Besòs (1882) era un model innovador construït per subministrar aigua potable als barcelonins que, posteriorment, va integrar-se en un complex siderúrgic (1993). L’any 2010, es va iniciar un procés de recuperació de tot el conjunt per fer-lo accessible a la ciutadania. Aquest projecte de restauració és fidel a les dues construccions originals. Entre altres aspectes, ha rehabilitat la volta catalana en la formació d’escales interiors i exteriors de la Torre, i únicament ha introduït nous elements constructius en aquells casos imprescindibles (les dues edificacions originals estaven construïdes amb maó massís i s’hi han introduït nous elements metàl·lics, clarament diferenciables dels materials d’origen). S’ha fet un gran treball d’artesania per reproduir materials perduts o massa desgastats, i s’ha actuat amb molta delicadesa per mantenir la textura dels materials constructius de base sense perdre la tonalitat d’un envelliment natural. Tot plegat per conservar l’aspecte original del complex. La intervención realizada por los arquitectos Antoni Vilanova y Eduard Simó ha sido galardonada con el Premio Europa Nostra 2021 de Conservación, que concede la Unión Europea.

NOTICIES


31/07/2021

PASSATGE MAS DE RODA

Compartir:

El conjunt de Mas de Roda és un episodi complex dins el projecte 22@ de rehabilitació urbana de la ciutat. El projecte combina elements nous i vells, habitatges i oficines, edificis, carrers, passatges i placetes. La intervenció s’inicia l’any 2003, amb la redacció del pla per a l’antiga fàbrica Companyia d’Indústries Agrícoles S.A. L’any 2008, es rehabiliten els antics edificis industrials per a ús d’habitatge (amb solucions arquitectòniques que ressalten els espais fabrils), i l’any 2019, es construeixen noves edificacions amb ús d’oficines. La solució urbanística i arquitectònica per a aquestes noves oficines busca la coherència amb els vials i amb els edificis antics (continuïtat de la massa, materialitat, forma, disposició constant de les obertures…), però no renuncia a un llenguatge més abstracte que fuig del mimetisme de l’estètica industrial.

NOTICIES


30/07/2021

TORRE GARCINI

Compartir:

Referent de l’arquitectura rural del Guinardó que permet entendre la història del barri i de la ciutat. Es tracta d’una masia antigament envoltada de cultius de blat i vinyes i actualment envoltada d’un jardí. L’edificació és de planta basilical (estructura típica de les masies catalanes), de planta baixa i dues plantes pis d’alçada, i s’organitza en tres volums (amb coberta a dues aigües al cos central i plana als laterals). A l’interior, les golfes s’han habilitat com a habitatge i la planta principal distribueix les habitacions al voltant d’una gran sala. Les reivindicacions veïnals van aconseguir que l’edifici passés a ser propietat municipal l’any 2018 i avui està a l’espera que s’hi construeixi un casal de gent gran.

NOTICIES


30/07/2021

RECINTE SANT PAU – UAB UNITAT DOCENT SANT PAU

Compartir:

Rehabilitació de l’antic pavelló de la farmàcia de l’Hospital, un dels tres cossos connectats que formaven el pavelló central del recinte (farmàcia, convent i cuina). L’edifici es distribuïa en un gran espai central amb coberta de vidre i nervis metàl·lics; un primer pis amb cambres que envoltaven l’espai central, i un segon pis que ocupava parcialment la planta a llevant i ponent. Per adaptar-se a la topografia del terreny, la planta baixa del pavelló se situava 6 metres per sota la cota del carrer i, com a conseqüència, estava envoltada d’un fossar que aportava llum natural i ventilació a l’interior. La intervenció actual ha fet un reforç estructural del pavelló; l’adequació funcional i el disseny d’interiors per a ús de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina de la UAB i Escola d’Infermeria, i la integració de l’edifici en la xarxa d’infraestructures d’energia geotèrmica del recinte. 

NOTICIES


30/07/2021

RECINTE SANT PAU – UAB CASA CONVALESCÈNCIA

Compartir:

VISITES GUIADES SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Antic pavelló destinat a albergar persones convalescents, amb capacitat per a cent residents i autonomia respecte a la resta de l’Hospital (amb farmàcia, cuina i una economia pròpies). L’edifici, de 6.245 m², es distribueix en quatre plantes i un soterrani, i tot ell és ric en elements modernistes (volta de maó de pla, columnes i capitells de pedra natural, arcs i murs de fàbrica d’obra vista, escales amb graons de marbre i pedra calcària, murals de rajola policromada…). Entre tots aquests elements, en destacava una capella de proporcions verticals amb una gran cúpula central que dividia l’edifici en dos, una ala per a homes i una per a dones. L’any 1998 es rehabilita l’edifici per a usos acadèmics i amb voluntat de retornar-li la forma original: es rehabiliten façanes i cobertes (amb la gran cúpula central) i s’adequa l’edifici com a equipament d’aulari, ubicant la biblioteca a la planta soterrani.

NOTICIES


28/07/2021

TORRE URQUINAONA

Compartir:

VISITES GUIADES SENSE INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Torre de 70 metres d’alçada (22 plantes) construïda durant l’alcaldia de Josep Maria de Porcioles, que va projectar una ciutat plena de gratacels. El projecte, situat en un xamfrà de l’Eixample barceloní, concentra l’edificabilitat en una cantonada i crea un sòcol de sis plantes que s’alinea amb l’edificació veïna. La torre és un volum esvelt, de planta octogonal, que arrenca de terra i, tot i l’alçada, manté un caràcter discret, gràcies a l’ús del revestiment de gres fosc i una secció variable que trenca la monotonia de la façana. Actualment, aquest edifici d’estètica brutalista manté l’ús original d’oficines per al qual va ser projectat.

NOTICIES


28/07/2021

PARC DE RECERCA BIOMÈDICA – PRBB

Compartir:

El PRBB està situat al front marítim de Barcelona, al costat de l’Hospital del Mar, amb el qual, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, compon una gran illa que uneix assistència sanitària, docència i investigació. L’edifici es planteja compacte per adaptar-se al solar, esglaonat cap al mar i aixecant-lo per la part posterior cap a la ciutat. El revestiment de la façana, de fusta natural, i la forma troncocònica fan que tregui pes a tot el conjunt.

NOTICIES


28/07/2021

HABITATGES PER A LA COOPERATIVA OBRERA LA MAQUINISTA

Compartir:

INSCRIPCIONS EXHAURIDES

Promogut per l’Institut Nacional de la Marina per eliminar part de les barraques de la platja i oferir més habitatge als pescadors de la Barceloneta, el projecte és un conjunt d’onze blocs que contenen cent seixanta habitatges socials, una mostra de la voluntat dels arquitectes de solucionar els problemes urbans. En primer lloc, es tracta l’alta densitat del barri agrupant l’edificació en forma d’U i alliberant un espai públic central. En segon lloc, per donar condicions mínimes d’habitabilitat als habitatges, es dissenya un mòdul en forma de T que, estratègicament col·locat de manera perpendicular sobre el pati central, aconsegueix que els habitatges siguin totalment exteriors (les sales d’estar i les habitacions principals miren a la plaça central, i les habitacions secundàries s’aboquen al carrer). Finalment, apareixen uns paraments oblics en façana que condueixen les visuals en diagonal i eviten que els habitants percebin l’estretor del carrer. L’any 2012 es va dur a terme una rehabilitació per reparar-ne elements malmesos (coberta, frontals, balcons, etc.), i es va fer amb la voluntat de recuperar la imatge de la façana més fidel possible a l’aspecte original del projecte.