Espais Ocults

Espais Ocults és un projecte basat en la difusió del patrimoni històric de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de posar en valor espais que, tot i estar molt propers al públic, són desconeguts i inaccessibles. Ens preocupem per fer-los visibles als habitants de la ciutat.

El format d’aquestes jornades de patrimoni consisteix en visites guiades, de la mà d’experts, a una selecció d’espais singulars amb una explicació històrica i arquitectònica de cadascun.

Aquest projecte busca crear experiències arquitectòniques en espais desconeguts però de rellevància artística i històrica per la ciutat, a més de fomentar la difusió dels professionals, artistes i creadors. Creiem que es una forma de fer que el públic s’apropi a espais singulars de la ciutat i explicar-los amb rigor i professionalitat, així com d’explicar fets culturals globals des del punt de vista arquitectònic.

Espais Ocults es desenvolupa dins les Setmanes d’Arquitectura, organitzades per l’Ajuntament de Barcelona. En cada edició, es recullen entre 8 i 10 espais singulars de la ciutat per fer al menys dues visites a cada espai, en grups reduïts de 15-20 persones.

Creiem fermament que fomentar l’ús cultural i lúdic de l’espai urbà des d’un esdeveniment com aquest afavoreix la identitat personal i col·lectiva. A més, es fomenta el coneixement responsable del patrimoni i es posa en valor la professió dels equips d’obra.

La pàgina web d’Espai Ocults permet aprendre i revisar els espais inclosos a cada edició.

Edició 2019
10 espais
420 visitants
12 entitats col·laboradores

Edició 2020 (edició virtual)
8 espais
1.508 visites a la web
163 participacions actives
76.414 Impressions i 4.019 interaccions a XXSS

Edició 2021
8 espais
229 visitants
11 entitats col·laboradores

Edició 2022
7 espais
256 visitants
6 entitats col·laboradores

Edició 2023
6 espais
308 visitants
12 entitats col·laboradores

Edició 2024
Més info aquí

Amb el suport de: