Premsa

 

48h OPEN HOUSE BCN és un festival d’arquitectura, un cap de setmana de portes obertes a molts tipus d’edificis diferents, dirigit als habitants de la ciutat de Barcelona i totalment de franc. Té la vocació de implantar-se transversalment a la societat i al territori. Els ciutadans de cada districte podran conèixer el patrimoni més proper i el més llunyà, el particular i el públic, i situar-lo dins la l’experiència i la història de cadascú, tot aprenent a estimar-lo.

El projecte és recolza en tres pilars principals: voluntariat, patrocini i participació. Per això és molt important la participació i col·laboració ciutadana, d’entitats, associacions, empreses i administracions. Col·laboracions tan sigui d’un en un, fent xarxa de voluntaris, com des de agrupacions socials, culturals i empresarials. Tots junts, amb esperit d’enriquiment i de regeneració al voltant de l’arquitectura, i amb l’objectiu de fer visible l’arquitectura com el que és, una de les manifestacions culturals més importants de la ciutat.

Memòria del festival, cinquena edició any 2014

Memòria del festival, sisena edició any 2015

Memòria del festival, setena edició any 2016

Memòria del festival, octava edició any 2017

Memòria del festival, novena edició any 2018

 

OFICINA DE PREMSA

Per a més informació, imatges en alta resolució i/o entrevistes:
premsa@openhousebarcelona.org
Gemma Larrègola: gemma.larregola@openhousebarcelona.org
Tel. +34 607 820 940