NOTICIES


22/10/2016

Barcelona Building Construmat

Compartir:

Sostenibilitat:
Fet d’atendre les necessitats actuals sense comprometre les capacitats de les generacions futures per atendre les seves, tot garantint l’equilibri entre creixement econòmic, de medi ambient i de benestar social
.

Enguany Barcelona Building Construmat i l’Associació 48h Open House Barcelona han establert una col·laboració basada en el compromís de difondre l’arquitectura sostenible a la ciutadania. D’una banda, Construmat ha fet possible dur a terme la secció Open Green del Festival (amb 18 activitats que explicaran diferents obres arquitectòniques dissenyades amb criteris de sostenibilitat i que promouran una mobilitat sostenible); de l’altra, l’associació durà a terme uns itineraris temàtics per la ciutat dins la Setmana de l’Arquitectura que s’organitza en el marc de la pròxima fira Construmat (del 23 al 26 de maig del 2017).

Consulteu la programació Open Green del Festival AQUÍ

Els itineraris se centraran al voltant de tres línies estratègiques: Habitatge Social, Enginyeria i Economia Circular: Rutes d’arquitectura

HABITATGE SOCIAL
Mostrarem l’evolució de l’habitatge social al llarg de la història de Barcelona: des de les Cases Barates construïdes amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929, fins als actuals habitatges amb serveis per a gent gran promoguts pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona; passant per promocions de la Generalitat dutes a terme durant la República, algunes promocions privades dels anys cinquanta i operacions urbanístiques actuals de millora de l’entorn dels barris de Barcelona.

ENGINYERIA
Visitarem les infraestructures i els equipaments que donen suport al desenvolupament de la ciutat i al seu creixement econòmic i social, des de la perspectiva de la seva incidència en la millora de la qualitat de vida de les persones i els criteris de sostenibilitat mediambiental que apliquen.

Barcelona Building

ECONOMIA CIRCULAR
L’estratègia de l’economia circular es basa en l’ús eficaç dels recursos i forma part de la línia Europa 2020, que pretén generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Els itineraris mostraran, d’una banda, instal·lacions que generen recursos a partir de residus i, de l’altra, explicaran com el reciclatge urbanístic i arquitectònic de la ciutat s’adapta a aquesta línia de treball.

L’associació 48h Open House Barcelona disposa d’invitacions personals per a la fira Construmat 2017 per al públic del Festival. Podeu passar-les a buscar a la seu de l’associació: Rambla de Catalunya 87, 1r D.