NOTICIES


13/10/2016

La Casa por el Tejado

Compartir:

La Casa por el Tejado és una empresa dedicada a la construcció industrialitzada en àrees urbanes i està especialitzada en àtics nous, a Barcelona, Madrid i el nord d’Espanya. El projecte es basa en la implantació d’un mòdul prefabricat d’habitatge que, aprofitant les infraestructures existents d’antics edificis i, per tant, sense crear nous impactes, vol donar nous habitatges al centre de la ciutat a un preu més ajustat.
Els sistemes constructius innovadors de La Casa por el Tejado ofereixen avantatges clars respecte de l’edificació tradicional, ja que no carreguen de pes les estructures, minimitzen els temps d’execució i les molèsties a la comunitat, i prioritzen la qualitat del disseny i la metodologia constructiva.

L’empresa té una àmplia experiència i coneixement, que és fruit d’haver investigat la totalitat de les problemàtiques vinculades amb aquestes construccions. Molts dels seus projectes s’han construït en les cobertes d’edificis centenaris sense que perdin cap de les característiques constructives que els fan únics. Els àtics construïts per La Casa por el Tejado tenen baix impacte ambiental i milloren les prestacions ambientals de l’edifici. Mitjançant sistemes de certificació implantats a Espanya, com LEED (USGBC) i VERD (GBCe), és possible prequalificar-los amb una nota ambiental independent. A més, els edificis, amb aquestes noves edificacions, es complementen i es revaloren.

La Casa por el Tejado pensa que el procés de creixement de la ciutat ha de començar per esgotar l’edificabilitat romanent que hi ha als edificis. Des d’un punt de vista urbanístic, el més òptim és completar la volumetria prevista dins del planejament original, acabant el model de ciutat que en el seu moment es va dissenyar. L’altre vessant fonamental és que representa un model de creixement molt més sostenible, ja que es construeix amb criteris de racionalitat, s’aprofiten infraestructures existents i es controla de manera exhaustiva el material utilitzat.

Un exemple de la construcció d’àtics en finques on no s’ha esgotat la capacitat constructiva són les mateixes oficines de La Casa por el Tejado. Un cop més, participen en el Festival 48h Open House Barcelona, així que les podreu visitar el dissabte 22 i el diumenge 23, d’11 a 19 h.

La Casa por el Tejado al Festival