NOTICIES


13/11/2019

Les cases – fàbrica de ciutat vella

Compartir:

A l’edició d’enguany del festival 48h Open House BCN es poden visitar 5 cases-fàbrica, una tipologia arquitectònica originària del segle XVIII que agrupava la residència i la fàbrica en una mateixa peça.
La tipologia de cases-fàbrica té els orígens en la implantació de la manufactura d’indianes a la ciutat entre els anys 1738 i 1807, es desenvolupa durant la primera meitat del segle XIX amb la mecanització de la indústria del tèxtil i incideix clarament en la configuració urbana de la ciutat moderna de Barcelona.
Originalment, les cases-fàbrica es van construir a l’interior del recinte medieval, a partir de l’agrupació de diferents parcel·les, i eren una construcció horitzontal (en pavellons) que ubicava l’habitatge a la façana del carrer i unes quadres productives a l’interior d’illa. Al segle
XIX, amb la implantació de la màquina de vapor a la indústria, el model es va traslladar al Raval de Barcelona, on els extensos terrenys agrícoles i pendents d’urbanitzar permetien obtenir parcel·les més adequades a la demanda dels nous espais productius. En aquesta
època la fàbrica es construeix en bloc a la façana i, tot i que no mantenia la zona residencial característica, en va continuar mantenint el nom.
Les cases-fàbrica eren construccions sense valor patrimonial (construccions de caràcter purament funcional), però avui ens permeten entendre la història de la ciutat, sobretot, l’evolució i la relació entre l’habitatge i el sistema productiu, entre “habitar” i “fabricar”,
durant el darrer terç del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX.