NOTICIES


22/11/2022

DISSENY HUB

Compartir:

Un centre dedicat al disseny que es reconeix pel paral·lepípede que, com una grapadora, connecta l’espai públic de Glòries amb el districte més innovador de la ciutat. Aquest equipament es compon de dues parts: una de subterrània, que aprofita el desnivell creat per l’urbanització de la plaça de les Glòries, i una altra que es prellonga en voladís cap a la plaça. A la part soterrada s’ubica una gran sala per a exposicions i esdeveniments, les sales dedicades a la reserva i gestió de col·leccions, les oficines centrals, la Biblioteca del Clot i el Centre de Documentació del Museu del Disseny. A l’altre cos es troba l’auditori i també s’hi ubicaran les exposicions permanents del Museu del Disseny.