Modernisme

13/11/2019

El Modernisme a l’Eixample

L’any 1859 Madrid aprova el projecte de l’Eixample de Barcelona presentat per l’enginyer Ildefons Cerdà: un projecte per a una nova ciutat racional que s’escampava fins als municipis veïns, els quals es van agregar a la ciutat comtal l’any 1897. L’Eixample de Barcelona representava un exemple de ciutat densa i ordenada que substituïa la irregularitat […]