NOTICIES


06/10/2021

INSTITUT LA LLAUNA

Compartir:

Rehabilitació d’una antiga fàbrica d’envasos metàl·lics, coneguda popularment com La Llauna, per convertir-la en un institut. El nou projecte s’organitza a partir de l’entrada a l’edifici, a través d’una àmplia planta baixa que actua com a porxo exterior (com si es tractés de part de la ciutat, els llums també es van pensar com a fanals). El projecte va ser guardonat amb el premi FAD de rehabilitació de l’any 1986.

NOTICIES


06/10/2021

CA L’AMIGÓ I NOU JARDÍ

Compartir:

Edifici modernista, anomenat també casa Jaume Botey, format per una gran casa i jardí. La casa la va reformar el 2001 l’estudi Soldevila, Soldevila, Soldevila arquitectes, per acollir les oficines i els espais de BSA (Badalona Serveis Assistencials). El 2021 s’inaugura la reforma del jardí, obra de l’estudi d’arquitectura i paisatge Isabel Bennasar, que és una proposta d’ordenació del jardí que també facilita l’ampliació de l’accés a les urgències de l’Hospital Municipal. Amb aquest nou projecte, l’edifici guanya un espai públic de qualitat que, alhora, permet admirar la seva façana asimètrica i coronament emmerletat.

NOTICIES


02/10/2021

PARRÒQUIA DE SANT JAUME

Compartir:

El projecte aprofita un edifici preexistent inacabat, situat en un barri obrer de Badalona. Va ser l’únic lloc que el capellà de la parròquia de Sant Jaume va poder adquirir. L’actuació mostra alguns dels elements més representatius de l’obra de Moragas, responent a l’estratègia d’una actuació econòmicament assequible per resoldre tant els elements exteriors com els acabats interiors, que remeten a una arquitectura realista de la qual aquesta obra constitueix una de les primeres manifestacions.

NOTICIES


21/09/2021

CASA PROVIDÈNCIA

Compartir:

El projecte és la rehabilitació d’una casa obrera del segle XIX. Amb pati al darrere, entre mitgeres i originàriament de dos pisos, la casa creix en alçada a partir dels criteris constructius i geomètrics de l’habitatge original per donar cabuda a una parella amb dos fills. L’escala, situada al centre, es converteix també en claraboia, que distribueix llum natural i concentra totes les circulacions dins de la casa. Aquesta escala és el lloc on els membres de la família es troben, l’espai públic de la casa, i tan bon punt l’escala toca la planta baixa es converteix en una mena de lloc secret. Qui la fa servir desapareix de la vista i torna a aparèixer per sota de l’arc, per sorpresa.

NOTICIES


30/08/2021

DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS L’ESTRELLA

Compartir:

Dipòsit amb capacitat per a 30 milions de litres d’aigua. En episodis de pluja forta, l’aigua s’emmagatzema per tal de retenir-la i desguassar-la de manera controlada fins a arribar a la depuradora, i així evitar possibles inundacions al carrer i reduir els abocaments a la platja. Tot es controla automàticament, amb un ordinador industrial situat al mateix dipòsit.

NOTICIES


02/08/2021

CENTRE SANT JAUME

Compartir:

La remodelació i l’ampliació del Centre Sant Jaume, promoguda per la Fundació Carles Blanch, té la finalitat de dotar l’edifici d’uns espais flexibles, lluminosos, acollidors i saludables que facilitin la convivència, la inclusió i la formació de col·lectius desfavorits al barri del Gorg, a Badalona.
L’edifici vol ajudar a fer pedagogia de la sostenibilitat deixant vistos els materials: tant l’estructura de fusta, com els aïllaments tèrmics i acústics de l’envolupant. En el cas de la mitgera, l’aïllament és translúcid reciclat, per aprofitar l’entrada de llum natural.

NOTICIES


06/10/2020

PARC DE CAN SOLEI I CA L’ARNÚS

Compartir:

El conjunt de Can Solei i Ca l’Arnús és un indret únic, un important pulmó verd molt a prop del centre històric de la ciutat. És un testimoni excepcional de com es desenvolupava la vida de les classes benestants a la segona meitat de segle xix i principis del xx. L’estil del disseny del jardí correspon als romàntics de l’època, amb vegetació frondosa i olorosa, camins i diverses zones amb jocs d’aigua, i un llac central amb embarcador. També destaca per les edificacions singulars, com, per exemple, la Torre del Rellotge, estació meteorològica que havia estat als Camps Elisis de Barcelona, d’època modernista i completament funcional, restaurada recentment.

NOTICIES


06/10/2020

LA CASA DE L’HEURA I LA CASA DELS DOFINS

Compartir:

La Casa dels Dofins i la recent inaugurada Casa de l’Heura són dues domus o cases benestants romanes de finals del segle i aC, situades a la part alta de l’antiga ciutat de Baetulo. Són clars exemples d’arquitectura domèstica d’època romana i les úniques cases d’aquestes característiques museïtzades a Catalunya. En destaquen els mosaics i els paviments originals, d’una gran qualitat, les restes de pintures murals i un tram de carrer (cardo maximus) que separava les dues cases.
La visita de les cases incorpora diversos audiovisuals que expliquen i recreen des de la vida en aquestes cases fins a l’explicació de la producció i la comercialització del vi que tanta riquesa va generar per a la ciutat de Baetulo.

NOTICIES


06/10/2020

EL VIVER, OFICINES MUNICIPALS

Compartir:

Aquest projecte és un contenidor sobri i funcional que reagrupa serveis municipals diversos i dispersos. L’edifici, de quatre plantes d’oficines, s’organitza de la part pública a la privada i s’aprofita de la topografia per aixecar-se sobre un sòcol que recull la zona d’atenció al ciutadà en un espai a doble altura que omple tot el volum de llum natural. Tant les oficines com les reserves d’espais per a instal•lacions donen flexibilitat en la distribució evolutiva del projecte. Per unir el projecte, es col•loquen amb cura les comunicacions verticals i es defineix una gradació necessària entre els espais servidors i els que han de ser servits.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LLIURE RECONVERSIÓ INDUSTRIAL

Compartir:

L’arribada del ferrocarril a la costa, el 1848, va ser tota una revolució, connectava Barcelona i Mataró, i va portar la industrialització i el desenvolupament urbà a Badalona. Al llarg del litoral Badaloní, com que el sòl era barat i Badalona es considerava una prolongació de l’extraradi barceloní, van instal·lar-s’hi empreses com la Cros, la Llauna o l’Anís del Mono, a l’actual barri del Progrés; les corderies del polígon de Can Ribó, al barri del Manresà; El Cristall, al barri del Canyadó… A les dècades dels vuitanta i els noranta, moltes d’aquestes indústries van anar desapareixent i deixant pas a un nou ús residencial, on la falta d’equipaments sovint es resol amb la reconversió d’edificis industrials amb valor patrimonial per donar nous serveis a la ciutat.

NOTICIES


06/10/2020

ITINERARI LA NOVA FAÇANA MARÍTIMA

Compartir:

El nou passeig Marítim de Badalona està concebut a l’escala del front urbà construït sobre el passat industrial de la ciutat, establint un diàleg amb el recuperat paisatge natural. Un acurat treball topogràfic tanca la perspectiva de la platja contra la nova marina, i resol la relació entre els dos espais a banda i banda del traçat ferroviari i l’accés de la ciutat al mar a Martí i Pujol. La integració dels accessos al pont del Petroli en el traçat del passeig reforça el recorregut en la part central. La contundent elecció de materials i l’escala que confereix al conjunt el sistema d’enllumenat ajuden a comprendre el paisatge des d’una òptica d’àmbit metropolità.

NOTICIES


06/10/2020

LA CACI

Compartir:

La CACI és un dels escassos edificis fabrils d’època modernista que es conserven a la ciutat de Badalona. El nom són les inicials de Compañía Auxiliar del Comercio y la Industria. La fàbrica es dedicava a fabricar midó i sabó, i popularment es coneixia amb el nom de Coco. Va ser un dels primers edificis d’Europa executat mitjançant un sistema constructiu llavors innovador, una variant del formigó armat anomenada mètode Hennebique, consistent en blocs reforçats amb l’ajuda de barres d’acer longitudinals a la cara inferior. És un edifici aïllat de maó d’uns 5.400 metres quadrats, repartits en planta baixa més cinc plantes al cos central i planta baixa més tres plantes a les naus laterals simètriques. La façana de fàbrica de maó vist massís, en perfecte estat, està formada per finestres modulades i repetitives.