NOTICIES


06/10/2021

WALKING TOUR MODERNISME HIDDEN GEMS

Compartir:

INSCRIPCIONS EXHAURIDES

Discover in this panoramic guided tour the hidden gems of modernist architecture in the city of Barcelona. On this tour we will see unique buildings not so well known that stand out for their history, architecture or relevance in the city.

TOUR REALITZAT ÚNICAMENT EN ANGLÈS

NOTICIES


29/09/2021

CAN CODINA

Compartir:

La masia de Can Codina està formada per diversos cossos, dels quals destaca la casa-habitatge principal. Disposa d’una planta basilical amb coberta a dos vessants i murs de tàpia. La decoració interior s’ha conservat d’acord amb la tradició popular catalana, en què destaca una cambra destinada al culte a sant Francesc d’Assís. Es tracta d’una de les masies més antigues de Sant Joan Despí, documentada des del segle XI, i al portal del pati es pot llegir la data 1585, any en què es devia reconstruir.

NOTICIES


27/09/2021

EDIFICIS DE CODERCH AL CARRER DE SANT MUÇ

Compartir:

A mitjans del segle xx, es va dur a terme la fase principal d’urbanització d’un dels carrers més tranquils de Sitges, el de Sant Muç, i entre els arquitectes que més obres van firmar-hi trobem l’estudi Coderch-Valls, amb encàrrecs d’habitatges unifamiliars per a Josep Mirabent i Magrans, per a Noel Clarasó i per a la família Gonzálex-Vigano, la Villa Saudade. Hi destaquen els dos conjunts d’apartament fets per a Lluís Torrents, en el que fa cantonada amb l’avinguda de Sofia, a la planta baixa del qual hi ha la farmàcia familiar, i el conjunt d’habitatges conegut com a Baracoa.

NOTICIES


22/09/2021

ITINERARI CASES DE COS I BADIUS

Compartir:

INSCRIPCIONS EXHAURIDES

Les cases de cós són el resultat de la reparcel·lació dels terrenys agraris de la zona de Baix a Mar de Badalona, durant la seva urbanització gradual, a partir del segle xviii. Aquesta agrupació en cossos és un dels trets singulars de la ciutat i, tot i que és molt perceptible, fins i tot des de l’exterior cal aventurar-se a l’interior per conèixer a fons la seva història i descobrir els badius que amaga a l’interior.

NOTICIES


21/09/2021

MASIA CAN ZAM

Compartir:

La història d’aquesta masia està molt lligada a la de la ciutat. Situada a prop del Besòs, està formada per dos cossos adossats, envoltats d’un gran parc gestionat per l’AMB. El nom actual de la masia es deu a Bartomeu Busquets, un pagès notable procedent de Badalona i anomenat popularment com a Zam, que va arribar a ser batlle de la vila.

NOTICIES


21/09/2021

MAS BOSCÀ

Compartir:

El Mas Boscà és una masia de les més antigues de Badalona, situada en una de les primeres zones habitades de la ciutat. Els habitants inicials de la masia, els Montcerdà, els trobem el 1237. Des de llavors i fins avui dia, els Boscà i els seus descendents han mantingut i conservat el mas. Vinculada sempre al treball de la terra i la vinya, avui la casa vella roman viva, com una illa enmig de la ciutat creixent, en silenci i expectant.

L’adreça correcte de trobada és Carretera de Can Ruti, 23, 08915 Badalona (l’adreça que es mostrava a l’inscripció per Evenbrite no era correcte)

NOTICIES


21/09/2021

CASA PROVIDÈNCIA

Compartir:

El projecte és la rehabilitació d’una casa obrera del segle XIX. Amb pati al darrere, entre mitgeres i originàriament de dos pisos, la casa creix en alçada a partir dels criteris constructius i geomètrics de l’habitatge original per donar cabuda a una parella amb dos fills. L’escala, situada al centre, es converteix també en claraboia, que distribueix llum natural i concentra totes les circulacions dins de la casa. Aquesta escala és el lloc on els membres de la família es troben, l’espai públic de la casa, i tan bon punt l’escala toca la planta baixa es converteix en una mena de lloc secret. Qui la fa servir desapareix de la vista i torna a aparèixer per sota de l’arc, per sorpresa.

NOTICIES


07/09/2021

HABITATGES SOCIALS AL BON PASTOR

Compartir:

Bloc de 54 habitatges que, amb la voluntat de preservar el model de vida exterior que s’estilava a les cases barates del Bon Pastor (futurs habitants), incorpora espais intermedis entre l’espai públic i l’espai privat dels habitatges (patis comunitaris en planta baixa, terrasses en planta pis, opció de terrat comunitari en coberta i un tancament de gelosia ceràmica en façana que comunica visualment interior i exterior de l’edifici). L’interior de l’habitatge s’articula al voltant d’un nucli central (peça exempta que conté el bany) que dona permeabilitat a la planta: possibilita la ventilació encreuada; genera recorreguts infinits i alternatius per l’interior; permet la profunditat de mirada, fent que l’habitatge sembli més gran (fa que les zones de dia i de nit es relacionin amb visuals llargues que el travessen de façana a façana). A més, les habitacions es comuniquen entre elles a través d’una terrassa compartida que emfatitza el bucle de circulacions interiors, allarga el passeig per la casa i en minimitza els espais en cul-de-sac.

NOTICIES


25/08/2021

RECINTE FABRA I COATS

Compartir:

La història del recinte de La Compañía Anónima de Hiladuras Fabra y Coats (1903-2005) comença abans que es constitueixi l’empresa i, en els seus més de cent anys d’història, s’ha anat transformant per adaptar-se a cada situació. Inicialment, a la parcel·la hi havia la fàbrica de la família Alsina (1853-1887), que va ser absorbida per una empresa britànica (1893-1903) que hi va construir la nau central. Amb la constitució de la Fabra i Coats (1903-1913), es van construir un magatzem de cotó i dos edificis auxiliars per al blanqueig i tintat, i es van renovar la sala de calderes i un edifici destinat a oficines. L’any 1919, es va incorporar a l’empresa l’antiga fàbrica del Rec, per a les seccions d’acabat; l’any 1965, es va iniciar la producció de fibres sintètiques i les naus es van reorganitzar tenint en compte els nous usos (magatzem de fil, taller de fibres sintètiques, cabdellat i plegat, condicionament i control de qualitat). Finalment, als anys vuitanta, la fàbrica es va quedar únicament els processos relacionats amb el tenyit, els acabats i el condicionament del fil. Actualment, les naus s’han transformat als usos actuals que necessita la ciutat, un pas més en l’evolució arquitectònica del recinte.

En aquesta edició del festival 48h Open House BCN 2021, es poden visitar els edificis següents:
– CAN FONTANET (CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS TRES TOMBS)
– ESCOLA CAN FABRA
– ESPAI VERTICAL (COLLA CASTELLERA JOVE DE BARCELONA)
– INSTITUT MARTÍ POUS
– HABITATGES FABRA I COATS

Un any més les activitats del festival coincideixen amb la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que arriba enguany a la seva desena edició. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Trobareu més información al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1BTPeuX9bc4hLKIvzQIpsmJVRVN3iu9Ob/view

NOTICIES


25/08/2021

RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL

Compartir:

L’antiga fàbrica de filatures de cotó Can Batlló (1870) es va pensar seguint el model de les colònies industrials (amb obradors i residència de treballadors) i ocupava quatre illes de l’Eixample de Cerdà. La fàbrica va estar tancada des de l’any 1889 fins al 1908, quan el recinte va ser adquirit per la Diputació de Barcelona per crear-hi un centre d’ensenyament industrial (l’actual Escola Industrial de Barcelona). 

Al recinte s’hi poden distingir dues etapes arquitectòniques: la primera, etapa industrial del complex i amb edificacions dissenyades per l’arquitecte Rafael Guastavino (1868-1870), destaca constructivament per l’aparició de voltes de maó atirantades (una solució desenvolupada a partir de la tradició constructiva de la volta catalana), que aportaven una gran amplitud als espais interiors i per les quals l’arquitecte es va fer un nom internacional; la segona etapa, durant la transformació de l’antic complex industrial en centre d’ensenyament, va ser desenvolupada per Joan Rubió i Bellvé (1927-1931), i va aportar noves solucions constructives i decoratives d’estil modernista – noucentista.

En aquesta edició del festival 48h Open House BCN 2021, es poden visitar els edificis següents:

  • CAPELLA I COL·LEGI MAJOR RAMON LLULL  
  • EDIFICI DEL RELLOTGE 
  • ESCOLA DEL TREBALL 
  • XEMENEIA
  • PARANIMF

NOTICIES


03/08/2021

ITINERARI LES MASIES SENYORIALS DE SANTA COLOMA

Compartir:

Itinerari que permet recórrer el passat històric de la ciutat a través de les seves masies més destacades, conèixer els seus usos actuals i els nous projectes urbanístics i arquitectònics que s’estan desenvolupant al seu entorn. Les masies que es visitaran seran les següents: Torre Balldovina, Can Mariner, Mas Fonollar, Can Selva i Can Zam. El recorregut s’acabarà a la Masia de Can Zam, amb una visita completa a l’edifici.

NOTICIES


02/08/2021

HABITATGES COTXERES DE SARRIÀ

Compartir:

Primer encàrrec d’habitatge col·lectiu d’envergadura que rep l’arquitecte (vint blocs de set pisos d’alçada que es distribueixen en quatre files). El projecte aproxima casa i ciutat per fugir de la monotonia i de les altures deshumanitzadores, i es treballa a diferents escales. A escala urbanística, es reinterpreten instruments tradicionals (com el carrer i la plaça) per tal d’alliberar els habitatges del trànsit rodat i acostar-los al màxim a l’espai verd (dins el conjunt es creen carrers-jardí). El disseny dels blocs és el resultat d’una recerca sobre esquemes experimentats amb anterioritat, amb programes funcionals diversos i una mínima ocupació de l’ample de la façana per part dels habitatges. A escala domèstica, apareixen diferents tipologies d’habitatge, que responen a criteris com la flexibilitat, l’economia, la densitat i l’orientació.