Open Infraestructures: la ciutat-barri

OPEN INFRAESTRUCTURES proposa visitar les instal·lacions que donen suport al desenvolupament de la ciutat i al seu creixement econòmic i social per tal que pugui ser habitada.

LA CIUTAT-BARRI és aquella ciutat que té en compte una mobilitat sostenible i un urbanisme de proximitat, formada per diferents centres que proporcionen els serveis bàsics als ciutadans (serveis sanitaris, d’educació, administratius, comercials, zones verdes, equipaments culturals, oci…). La ciutat que, a una distància màxima de quinze minuts caminant, cobreix les necessitats quotidianes dels ciutadans.

MOBILITAT SOSTENIBLE

En aquest destacat de programació es mostren l’arquitectura i les decisions preses per millorar la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Actualment, el 70-80% de l’espai públic de les ciutats és asfalt i una ciutat saludable qüestiona la hipermobilitat i recupera l’urbanisme de barri per cedir el protagonisme al vianant i al transport sostenible.

LA CIUTAT RESILIENT 

En aquest destacat de programació es mostra l’arquitectura que millora la capacitat d’adaptació de la ciutat als canvis futurs. Es tracta d’arquitectura que promou el consum sostenible dels ciutadans (mitjançant l’ús d’energies renovables, energia hidràulica, aigües freàtiques, optimització de les infraestructures existents…) i preveu els efectes del canvi climàtic (inundacions, augment de la temperatura, sequera, retrocés de les platges…).

Es poden visitar edificis i infraestructures concebuts a escala metropolitana per proveir d’aigua (o que històricament han proveït d’aigua) i sanejament la població, cobertes verdes en edificis públics que milloren el confort tèrmic dels edificis i eviten la desaparició d’espècies, dipòsits de regulació d’aigua de la ciutat…

Consulteu la programació sobre Open Infraestrctures:

Open Infraestructures

Amb el suport de: