NOU BARRIS


HABITATGES PROTEGITS A LA TRINITAT NOVA

Edifici de 67 habitatges públics al barri de la Trinitat Nova, amb una planta baixa per a ús de local comercial i dues plantes soterrani per a aparcament. El disseny parteix de l’agregació d’una tipologia cruciforme de pisos passants que configura un únic volum amb retranquejos que generen diferents relacions amb l’entorn. La distribució interior segueix una malla desjerarquitzada que crea espais flexibles i adaptables a canvis d’usos al llarg del temps. Els dos espais exteriors –un a cada extrem– són espais intermedis entre l’exterior i l’interior i funcionen com a captadors energètics i filtres solars.

El projecte inclou sistemes passius com a mesures d’estalvi energètic, com ara ventilació creuada, assolellament directe al solstici d’hivern i increment d’aïllament en façanes, entre d’altres. A més, té sistemes actius com ventilació higrorregulable individual, energia de fonts renovables (plaques solars) i detectors de presència i fotolumínics en espais comunitaris.

És un habitatge promogut per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació

Arquitectes / any

Data Arquitectura i Enginyeria, Joan Ramon Pascuets Iglesias, Maira González Trullàs, 2023

Ús actual

Residencial

Què necessites saber

Adreça

Carrer de Palamós, 70. 08033 Barcelona

Accessibilitat

*Visita no accessible per a persones amb mobilitat reduïda. El recorregut de la visita transcorre per diferents nivells, a través d’escales sense ascensor alternatiu.

Informació

 

OPEN PRO: La visita de les 10 h anirà a càrrec de l'arquitecte Claudi Aguiló


 

Ubicació